Zabezpieczenie prądowe – AC/DC

Zabezpieczenia służą ochronie elementów systemów fotowoltaicznych, przede wszystkim falowników i modułów, ale także ochronie domu przed skutkami awarii i przepięć. Ponieważ bezpieczeństwo użytkowania całego systemu odpowiedzialnego za produkcję prądu jest niezwykle ważne dla ogólnego funkcjonowania domu i ogranicza ewentualne materialne skutki awarii, Vosti planując budowę instalacji i wykonując ją na zlecenie klienta, stosuje urządzenia nowoczesne i niezawodne.

Zabezpieczenie prądowe modułów i falowników

Działanie zabezpieczeń

Nawet prawidłowo zaprojektowana i zamontowana instalacja fotowoltaiczna narażona jest na awarię, którą wywołać mogą czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Źródłem awarii może być błąd montażowy, wiatr, wandalizm, zwierzęta czy wada ukryta oraz zakłócenia w pracy sieci energetycznej. Ponieważ koszt montażu systemu fotowoltaicznego jest wysoki, inwestycji należy zapewnić ochronę, zwłaszcza gdy chodzi o te najdroższe i najbardziej skomplikowane elementy, między innymi falowniki. Moduły fotowoltaiczne oraz falowniki są niezwykle czułe na przepięcia, a koszt wymiany lub naprawy uszkodzonych urządzeń jest wysoki i powoduje czasowe wyłączenie instalacji. Zabezpieczenia AC/DC nie są obowiązkowym elementem systemu fotowoltaicznego, jednak nasza firma rekomenduje ich montaż swoim klientom. Projektując instalację staramy się przewidzieć wszelkie zagrożenia i wprowadzić do niej zabezpieczenia prądowe, przede wszystkim ograniczniki przepięć na prąd zmienny AC i stały DC. W instalacjach Vosti są to zabezpieczenia produkowane przez renomowane marki.