Centrala Lublin

Vosti Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin

Pon-pt: 8:00 - 16:00

Dane firmy:

Vosti Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 14
NIP 9462648852
REGON 061693620

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (w całości wpłacony), KRS 0000820122
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS.
Nr konta: mBANK 57 1140 1094 0000 3384 0300 1001

 

Wszelkie reklamacje prosimy kierować na maila reklamacje@vosti.pl