Instalacja fotowoltaiczna dla firm – opłacalna inwestycja dla biznesu?

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko pozyskiwanie nowych klientów, realizacja zleceń lub sprzedaż produktów. Jest to również ogromna odpowiedzialność, planowanie budżetu i optymalizacja kosztów – zarówno tych stałych, jak i tymczasowych. Nic zatem dziwnego, że fotowoltaika na firmę to coraz popularniejsze hasło wśród polskich przedsiębiorców, które wiążę się optymalizacją budżetu i oszczędnościami. Warto zainteresować się opłacalnością tej inwestycji i poznać realne wartości zakupu oraz montażu paneli PV.

Jak wyglądają inwestycje w instalacje typu fotowoltaika dla firm, dotacje 2021 roku dla biznesu lub rozliczenia prosumenckie? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wszystkie najistotniejsze informacje znajdziesz w poniższym materiale. Możesz też skontaktować się z zespołem Vosti. Nasz Doradca Techniczno-Handlowy B2B przyjedzie do Twojej firmy i omówi z Tobą najistotniejsze kwestie, odpowiadając na pytania oraz przedstawiając szczegółową ofertę dla firm.

Wzrost cen energii elektrycznej – optymalizuj koszty z pomocą instalacji fotowoltaicznej

Rachunki za energię elektryczną to koszty stałe, których nie jesteśmy w stanie wyeliminować do zera. Ciężko dziś wyobrazić sobie firmę, która potrafi pracować bez dostępu do energii elektrycznej – zwłaszcza że samo oświetlenie biura czy podstawowy zestaw narzędzi dla pracowników biurowych również zasilany jest prądem elektrycznym. Można jednak te koszty zoptymalizować, wykorzystując panele fotowoltaiczne.

Wzrost cen energii elektrycznej jest nieunikniony. Każdego roku mamy do czynienia z sytuacją, w której ceny eksploatacji prądu elektrycznego rosną z wielu różnych przyczyn – od wprowadzenia nowych podatków, po wzrost kosztów utrzymania instalacji energetycznej lub zwiększenie standardów ekologicznych dla zakładów energetycznych przez Unię Europejską. Warto więc zabezpieczyć się przy pomocy instalacji PV, uniezależniając się od cen energii.

Notowania europejskich pozwoleń na emisje CO2 cały czas biją rekordy wzrostów. Od początku roku koszt emisji CO2 wzrósł o ponad 86%. Biorąc pod uwagę, że polska energetyka bazuje na strukturze węglowej, konsumenci bez wątpienia zauważą różnice we wzroście cen za eksploatację energii elektrycznej. Zgodnie z analizami ekspertów (m.in. Kamila Kliszcza z Biura Maklerskiego mBanku) ceny dla konsumentów indywidualnych w 2022 roku mogą wzrosnąć o ponad 20%. Dla przedsiębiorców może oznaczać to jeszcze większy wzrost kosztów, gdyż w ich przypadku opłaty dystrybucyjne mają mniejszy udział.

Ile firma realnie zaoszczędzi na inwestycji w panele fotowoltaiczne?

Oszczędności wynikające z montażu instalacji fotowoltaicznej zależą od wielu czynników i parametrów. Poniżej przedstawimy realny przykład firmy przemysłowej o dużym zapotrzebowaniu energetycznym. Warto jednak pamiętać o tym, że fotowoltaika dla firmy może być również wykorzystywana przez dużo mniejsze działalności gospodarcze (np. małe i średnie biura) o niższych potrzebach.

Działalność, której roczne zużycie prądu wynosi ok. 21 tys. kWh, musi przy obecnych stawkach prądu (średnia cena prądu to ok. 0,7 zł/kWh + opłata mocowa, która dla przedsiębiorstw wynosi ok. 0,0762 zł/kWh i liczona jest w godzinach 7:00 – 21:59 od poniedziałku do piątku) liczyć się z kosztami eksploatacji energii elektrycznej na poziomie ok. 14,5 tys. zł. Chcąc zoptymalizować rachunki do absolutnego minimum i mieć do dyspozycji 21 tys. kWh, należy nabyć fotowoltaikę o mocy 21 kW/0,85 = 24,6 kWp.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 24,6 kWp? Koszt zakupu tego typu systemu to ok. 65 – 75 tys. zł. Zależy on oczywiście od wielu czynników, np. wykorzystanych elementów wyposażenia (tj. panele fotowoltaiczne, inwertery i akcesoria montażowe), wielkości instalacji i miejsca, w którym dane panele będą montowane (np. na dachu lub na konstrukcji wolnostojącej na gruncie). Zakładając zatem stopę zwrotu z inwestycji przy wcześniej przedstawionych rachunkach i kosztach zakupu instalacji PV, przedsiębiorstwo może liczyć na to, że fotowoltaika zostanie „spłacona” po ok. 5 latach użytkowania. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że ceny prądu z każdym rokiem rosną. Może więc w niedługim czasie okazać się, że te 65 – 75 tys. zł przeznaczone na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych zacznie przynosić zyski do budżetu firmy o wiele szybciej.

Amortyzacja fotowoltaiki – co warto o niej wiedzieć

Ustawa o podatku dochodowym umożliwia tzw. odpisy środków trwałych, które ulegają zużyciu tracąc tym samym na wartości. W przypadku fotowoltaiki otrzymujemy dwie możliwości dokonania amortyzacji, lecz jej rodzaj uzależniony jest m.in. od tego, czy instalacja PV jest odrębnym środkiem trwałym, czy stanowi ona składową budynku.

W sytuacji, w której instalacja fotowoltaiczna powiązana jest bezpośrednio z konstrukcją budynku w sposób uniemożliwiający demontaż i przeniesienie jej bez uszkodzeń lub uszczerbku (fotowoltaiki lub budynku), będzie ona amortyzowana razem z nieruchomością. Warto jednak zaznaczyć, że panele fotowoltaiczne pełniące funkcję dachu solarnego zwiększają wartość samego budynku. Jest to zatem atut stanowiący jedną z przyczyn, dla których przedsiębiorcy decydują się na taki rodzaj instalacji PV. Chcąc amortyzować fotowoltaikę oddzielnie, musi być ona demontowalna bez ryzyka o uszkodzenie nieruchomości lub instalacji (np. wykorzystując konstrukcje wolnostojące).

Instalacja fotowoltaiczna — stawka amortyzacji

Stawka amortyzacji instalacji fotowoltaicznej i sposób odpisów uzależniony jest od jej klasyfikacji – zgodnie z dokumentem Klasyfikacja Środków Trwałych. Wyróżniamy dwie kategorie KŚT:

 • Grupy 3, podgrupy 348 – pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze. Stawka amortyzacji wynosi 7% rocznie.
 • Grupy 6, podgrupy 669 – pozostałe urządzenia nieprzemysłowe. Stawka amortyzacji fotowoltaiki wynosi natomiast 10%.

Istnieje także możliwość skorzystania z pomocy de minimis (pomoc publiczna udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłoszona do Komisji Europejskiej). W takim przypadku amortyzacja jednorazowa jest interesującą alternatywą, która może okazać się opłacalna.

Amortyzacja jednorazowa – dla kogo?

Amortyzacja jednorazowa instalacji PV została przedstawiona w ustawie o CIT. Jest ona dedykowana przedsiębiorstwom, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub są tzw. małymi podatnikami. Zaliczamy do nich firmy, które nie wygenerowały przychodów ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) przekraczających ubiegłym roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro. Podatnik jednorazowo (w danym roku) może odpisać do 50 tys. euro. W tej kwocie musi on też zawrzeć wszystkie koszty instalacji.

Czy dotacje na fotowoltaikę dla firm są dostępne?

Czy objęta jest nimi również fotowoltaika dla firm? Dotacje i ulgi, o których wspomnieliśmy wcześniej, są wsparciem dedykowanym dla klientów indywidualnych. Oznacza to, że przedsiębiorcy działający w imieniu działalności, nie otrzymają tych środków w formie wsparcia. Nie oznacza to jednak, że zostali oni pozostawieni samym sobie. Firmy ubiegające się o dotacje na fotowoltaikę dla firm mogą liczyć na pomoc w postaci programu:

 • Energia Plus (program wsparcia rozwoju OZE dla małych i średnich firm. Program dotyczy dotacji i zwrotnych pożyczek. Dedykowany jest on inwestorom nabywającym instalacje o wartości powyżej 500 tys. zł.);
 • Inwestycji energooszczędnych w małych i średnich przedsiębiorstwach (program realizowany w formie dopłat do kredytu uzyskanego na zakup instalacji fotowoltaicznej);
 • Gwarancja Biznesmax (bezpłatna promesa spłaty kredytu. Udzielana jest ona mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy chcą produkować energię elektryczną na własne potrzeby, obniżając tym samym koszty eksploatacyjne prądu. Gwarancja Biznesmax oferuje zakres do 80% kwoty kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji nie może przekroczyć 2,5 mln euro. Wsparcie udzielane jest na okres do 20 lat).

Czy firma może być prosumentem?

Prosument to zgodnie z przyjętą definicją podmiot, który korzystając z instalacji fotowoltaicznej, oddaje nadwyżki wygenerowanej energii elektrycznej do sieci. Z tego tytułu może on pobrać 70-80% (80% dla instalacji poniżej 10 kWp i 70% dla instalacji powyżej 10 kWp) wartości przekazanego prądu w momencie, w którym instalacja nie będzie pracować z tak dużą wydajnością, by zaspokoić 100% potrzeb przedsiębiorstwa.

Chcąc korzystać z przywilejów prosumenckich, przedsiębiorstwo musi posiadać podpisaną umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna dla firmy musi zostać również wyposażona w licznik dwukierunkowy i nie może przekraczać ona mocy 50 kWp. Jest to urządzenie analizujące wartości zarówno dla prądu oddawanego, jak i pobieranego do/z sieci. Pozornie mogłoby wydawać się, że jest to rozwiązanie doskonałe w sytuacjach, gdy dana działalność pracuje przez całą dobę. Należy jednak pamiętać o tym, że nadwyżki wyprodukowanej energii można też odbierać w okresie zimowym, gdy dni są o wiele krótsze, a ilość światła docierającego do paneli fotowoltaicznych o wiele mniejsza – co siłą rzeczy przyczynia się do spadku ich efektywności. Autokonsumpcja wyprodukowanej energii elektrycznej zwiększa opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczne, a przedsiębiorstwa nie muszą obawiać się sezonowości.

Zgodnie z panującymi obecnie przepisami prawa, firma może być prosumentem. Warunki są sprecyzowane zgodnie z zapisem art. 1, pkt. 27a ustawy o OZE. Za prosumenta energii odnawialnej uznaje się:

“Odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730).”

Podsumowując: Prosument jest zarówno producentem, jak i konsumentem produkowanej przez siebie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jak np. fotowoltaika. Żeby podmiot mógł zostać uznany za prosumenta, energia musi być produkowana głównie w celu zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstwa. Produkcja energii elektrycznej nie może więc stanowić głównej części działalności firmy.

Firma – jakie musi spełnić warunki, by zostać prosumentem?

Czy każda działalność może zostać prosumentem, gdy zainwestuje w fotowoltaikę? Jeśli ma ona podpisaną umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej i chce nabyć instalację nieprzekraczającą 50 kWp mocy, nic nie stoi na przeszkodzie. W Vosti dbamy o to, by każda realizacja powierzonych zleceń dla wszystkich klientów biznesowych B2B była maksymalna satysfakcjonująca pod każdym kątem. Przygotowujemy więc od razu instalacje fotowoltaiczne, by klienci mogli od momentu rozpoczęcia pracy instalacji PV cieszyć się z upustów wynikających z posiadania tytułu prosumenta. Przekonaj się o tym, że z Vosti wszystko jest prostsze!

Na liście warunków, które musi spełnić działalność, by zostać prosumentem, znajdują się m.in. takie punkty jak:

 • produkcja energii w mikroinstalacji (mikroinstalacja fotowoltaiczna to konstrukcja wykorzystująca odnawialne źródła energii o mocy nie większej niż 50 kWp. Musi być ona przyłączona do sieci o napięciu niższym niż 110 kV);
 • generowanie energii wyłącznie na użytek własny (produkcja nie może być głównym przedmiotem działalności);
 • posiadanie podpisanej umowy kompleksowej na sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej.

Spełniasz wszystkie ww. warunki? Możesz więc korzystać z opracowanego systemu opustów i cieszyć się z tytułu prosumenta.

Żyj w zgodzie z ekologią i buduj pozytywny wizerunek firmy

Dziś każda firma powinna prowadzić swoją praktykę w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami ekologii. Ochrona środowiska to bardzo ważny aspekt, który może mieć realne przełożenie na to, jak postrzegana jest dana działalność w oczach potencjalnych klientów i konkurencji. Instalacja fotowoltaiczna to element wyposażenia, który pomoże nie tylko zaoszczędzić dodatkowe środki do budżetu przedsiębiorstwa, ale i pozwoli Ci głośno mówić o tym, że Twoja firma dba o środowisko.

Pozytywny wizerunek marki szybko przełoży się na wzrost popularności, a co za tym idzie na większe zainteresowanie konsumentów i poprawę sprzedaży – a to w konsekwencji popchnie Twoja działalność do rozwoju. Jak widać, niewielka zmiana może okazać się motorem napędowym dla sukcesu! Zobacz, jak wygląda kwestia inwestycji w panele fotowoltaiczne dla firm i zacznij korzystać z odnawialnych źródeł energii.

Czy chcąc zainwestować panele fotowoltaiczne dla firm, potrzebne jest pozwolenie lub koncesja?

Niewielkie (mikro i małe inwestycje w instalacje fotowoltaiczne) nie wymagają koncesji. Niemniej jednak instalacje powyżej pewnej granicy mocy już tak. Zgodnie z ustawą OZE podział instalacji PV zależy od mocy systemów, które wynoszą odpowiednio:

 • Poniżej 50 kWp – jest to mikroinstalacja, które nie wymaga koncesji, a biurokracja została zoptymalizowana do absolutnego minimum. Nie trzeba też obawiać się kosztów przyłączenia i rozliczenia.
 • 50 – 500 kWp – jest to mała instalacja wymagająca nieco bardziej rozbudowanej biurokracji. Sam koszt przyłączenia został rozdzielony między inwestora i energetykę.
 • 500 kWp – 1 MWp – średnia niewymagająca koncesji (zgodnie ze zmianami ustawy OZE, które zostały podpisane przez Prezydenta w 2021 roku dla instalacji montowanej na grunta klasy V, VI klasy i nieużytkach).
 • Powyżej 1 MWp – duża instalacja wymagająca koncesji.

Firmy, fabryki i zakłady przemysłowe nie muszą obawiać się biurokracji i aspektów związanych z legalizacją instalacji fotowoltaicznej. Proces Developmentu prowadzony jest przez Vosti w sposób kompleksowy. Ich potrzeby energetyczne także zostaną bez trudu zaspokojone przez mikro i małe instalacje PV. Dowiedz się więcej podczas konsultacji z naszym Doradcą Techniczno-Handlowym.

Fotowoltaika dla firm z Vosti – to po prostu się opłaca

Jak widać na powyższych przykładach, panele fotowoltaiczne dla firm to inwestycja na lata, która pozwoli zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy w skali roku lub tym bardziej dekady! Każdy przedsiębiorca na pewno szybko znajdzie zastosowanie dla dodatkowych środków z budżetu, wykorzystując je m.in. na rozwój działalności, nagrody dla pracowników, działania marketingowe itp. Masz pytania? Zastanawiasz się nad tym, jak z praktycznego punktu widzenia wygląda proces inwestycji w instalacje fotowoltaiczne lub chcesz dowiedzieć się, jakie są dostępne dotacje na fotowoltaikę dla firm? Zespół doświadczonych ekspertów Vosti jest do Twojej dyspozycji. Nasi specjaliści na infolinii z przyjemnością udzielą Ci podstawowych informacji i umówią spotkanie z Doradcą B2B, który już podczas pierwszego spotkania oceni potencjał Twojej nieruchomości, określi możliwości montażu fotowoltaiki i przedstawi ofertę. Przekonaj się, że z Vosti nie musisz obawiać się komplikacji. Twoja satysfakcja to dla nas priorytet.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT

Chcesz wiedzieć więcej?
Podaj swój numer,
a my zadzwonimy!
  Administratorem danych osobowych jest Vosti Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres iodo@vosti.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności Vosti.