Ceny prądu w Polsce – ile kosztuje kwH energii?

Instalacja fotowoltaiczna na dachu domu w Boduszynie

W ciągu ostatnich 10 lat ceny prądu w naszym kraju nieustannie wzrastają. Pewnym wyjątkiem od tej zasady było chwilowe zamrożenie przez rząd wysokości stawki za 1 kWh w ostatnim czasie, ale było to rozwiązanie jedynie tymczasowe. Obecnie ceny prądu zostały odblokowane, w wyniku czego od początku 2020 roku mamy do czynienia z kolejnym wzrostem wysokości opłat za prąd. Ile kosztuje więc 1 kWh energii elektrycznej w Polsce, co wpływa na wysokość rachunków za prąd i w jaki sposób płacić mniej?

Cena energii elektrycznej – od czego zależy?

Ostateczna wysokość rachunków za prąd, jakie każdy z nas musi opłacać, zależy nie tylko od tego, ile energii elektrycznej zużyjemy w danym miesiącu. Istotną część kosztów stanowią również różnego rodzaju opłaty dodatkowe, wchodzące w skład rachunku. Jak zatem wygląda to w praktyce?

Najogólniej rzecz biorąc każdy rachunek za energię elektryczną można podzielić na dwie części. Pierwszą z nich stanowi opłata za zużytą energię, czyli za liczbę kilowatogodzin faktycznie zużytych w danym okresie rozliczeniowym. Na drugą część składają się tzw. opłaty dystrybucyjne, do których zalicza się m.in. opłatę przesyłową (stałą oraz zmienną), opłatę jakościową oraz różne koszty dodatkowe (podatek VAT, opłata abonamentowa, marża dystrybutora, akcyza itd.).

Poza tym trzeba pamiętać, że na wysokość rachunku ma też bezpośredni wpływ taryfa, według której rozliczamy się ze sprzedawcą i dystrybutorem. Gospodarstwa domowe korzystają z taryf „G”, ale w zależności od konkretnego typu taryfy i tego, kiedy przypada w danym gospodarstwie domowym największe zapotrzebowanie na prąd (w dzień czy w nocy), sumaryczne koszty będą się nieco różnić.

Ceny 1 kWh prądu u poszczególnych operatorów

Jak już wspominaliśmy, ceny energii elektrycznej były przez dłuższy czas zamrożone na poziomie z 2018 roku, dzięki czemu 1 kWh prądu kosztował średnio około 55 groszy. Od początku 2020 roku jednak cena ta uległa znacznej podwyżce, wzrastając do średniej wartości 0,62 gr/1 kWh w sierpniu 2020 r. W chwili obecnej na najtańszą energię mogą liczyć osoby mieszkające w województwach, gdzie Operatorem jest firma innogy (0,54-0,58 zł/1 kWh), najdrożej za prąd płacą mieszkańcy regionów, w których Operatorem jest Energa (0,67-0,70 zł/1 kWh). W praktyce oznacza to, że największe rachunki trzeba płacić w północnej Polsce, natomiast najniższe koszty prądu obowiązują w zachodniej części kraju.

Fotowoltaika – skuteczny sposób na obniżenie rachunków za prąd

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w naszych domach nieustannie rośnie – podobnie jak wysokość rachunków za prąd. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym świecie bez możliwości korzystania z urządzeń zasilanych elektrycznością, warto zainteresować się sposobami efektywnego zmniejszania rachunków za prąd.

Nie ma wątpliwości co do tego, że można do pewnego stopnia zmniejszyć ceny prądu dzięki np. wyłączaniu sprzętów, z których w ogóle nie korzystamy czy wymianie żarówek oraz urządzeń AGD na energooszczędne. Niestety, jest to tylko w dłuższej perspektywie rozwiązanie mało opłacalne – około 50% rachunków za prąd stanowią opłaty dodatkowe, które będą naliczane nawet wtedy, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie zużyjemy prądu w ogóle. Operatorzy i dystrybutorzy tłumaczą taki stan rzeczy kosztami związanymi z utrzymaniem przyłączy w gotowości do korzystania z nich. Nie znaczy to jednak, że rachunków za prąd nie da się zmniejszyć.

Wysokość opłat ponoszonych każdego miesiąca (lub co dwa miesiące – w zależności od przyjętego sposobu rozliczania się) można bowiem zredukować w naprawdę dużym stopniu dzięki alternatywnym, odnawialnym źródłom energii (OZE). Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest inwestycja w instalację fotowoltaiczną. Właściwie dobrana moc systemu fotowoltaicznego zagwarantuje nie tylko zasilanie dla całego domu, ale może także generować nadwyżki. Te zaś można „zmagazynować” w ogólnej sieci i odebrać je stamtąd wtedy, gdy nasza instalacja PV nie będzie w stanie wygenerować odpowiedniej mocy, czyli np. zimą.