Program Czyste Powietrze – sprawdź jak otrzymać dofinansowanie z Vosti! [AKTUALIZACJA!]

Niemal 3 miliony polskich gospodarstw domowych wciąż używa tzw. kopciuchów, czyli przestarzałych, nieefektywnych źródeł ciepła. Walka z ich likwidacją trwa od kilku lat – korzystanie z nich jest głównym powodem powstawania niskiej emisji w Polsce. Program Czyste Powietrze ma zachęcić Polaków do wymiany starych kotłów na bardziej efektywne, promując jednocześnie pozytywne wzorce dotyczące ogrzewania domów. Przyjrzyjmy się, na czym polega.

Słabej jakości węgiel, śmieci, odpady… Tym swoje domy ogrzewa niemal 3 miliony Polaków. Niestety, tego typu zachowania nie zostają w naszym środowisku bez echa – są głównym źródłem tzw. niskiej emisji (czyli emisji pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m). 

Czy możliwe jest, aby przywrócić dobrą jakość powietrza? Oczywiście, że tak. Jednak wymaga to zmiany zachowań i wsparcia dla wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Dlatego właśnie powstał Program Czyste Powietrze, którego druga odsłona została uruchomiona w maju 2020 r. Program umożliwia otrzymanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne.

Podstawowym celem programu Czyste Powietrze jest efektywne zarządzanie energią za pomocą między innymi:

 • demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe,
 • demontażu starej i zakupie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
 • zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zew., bram garażowych.

 

Sprawdź na czym polega program i jak wygląda proces pozyskania dofinansowania razem z Vosti.

Termomodernizacja to duży wydatek? Nie z Vosti!

Dzięki ścisłej współpracy Vosti z największymi bankami w Polsce – Alior Bankiem oraz Credit Agricole, nasi Klienci mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty kredytowej dotyczącej termomodernizacji domu w ramach Programu Czyste Powietrze. Co to znaczy? 

Po pierwsze, unikalny i uproszczony proces finansowania – tani kredyt ratalny, którego spłatę możesz rozłożyć nawet na 120 rat!

Po drugie, brak konieczności wydawania dodatkowych pieniędzy ze swojej kieszeni – środki na nowe źródło ciepła i fotowoltaikę otrzymasz w formie kredytu, którego częściową spłatę umożliwi otrzymane dofinansowanie.

Nasza ekipa pomoże Ci usunąć starego kopciucha i zamontuje dobraną do Twoich potrzeb pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. W tym zakresie współpracujemy z firmami LG i Galmet, dzięki temu masz pewność, że nieefektywny piec zastąpisz produktem najwyższej jakości. Dodatkowo, podpowiemy Ci jak do Twojej nowej pompy ciepła dobrać odpowiednią instalację fotowoltaiczną. To połączenie, które pozwoli Ci na uzyskanie maksymalnie ekologicznego i efektywnego energetycznie ogrzewania przy minimalnych rachunkach za prąd.

Beneficjent programu Czyste Powietrze z Vosti – jakie kryteria powinien spełniać?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dodatkowo, taka osoba:

 • spełnia kryteria finansowe programu:
 • przy podstawowym poziomie dofinansowania – roczny dochód beneficjenta, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekroczyć 100 000 zł,
 • przy podwyższonym poziomie dofinansowania – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwot:

 

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym

b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

c) jeśli beneficjent prowadzi działalność gospodarczą jego roczny dochód za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty min. wynagrodzenia za pracę (w 2021 r. to 78 000 zł),

 • ma unormowaną kwestię własnościową dot. nieruchomości,
 • uzyskała zgodę współwłaścicieli budynku na działania termomodernizacyjne,
 • uzyskał zgodę współmałżonka,,
 • jest właścicielem licznika (reguła dotycząca osób decydujących się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej)
 • nie brała wcześniej udziału w Programie Czyste Powietrze, Mój Prąd lub w Stop Smog

 

W procesie Vosti dodatkową uwagę przywiązujemy do zdolności kredytowej beneficjenta.

 

Jaka nieruchomość skorzysta z dofinansowania Czyste Powietrze? 

Chcesz dołączyć do grona beneficjentów? Sprawdź, czy Twój budynek spełnia wymagania programu:

 • Twój dom to budynek mieszkalny jednorodzinny: wolnostojący lub w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, grupowej z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • A może Twoja nieruchomość to wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą? Dla niej program również przewiduje dofinansowanie. Co ważne, 
 • Budynek musi być oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy i nie może być wykorzystywany sezonowo.
 • Pamiętaj, że jeśli budynek/lokal mieszkalny pozostaje we współwłasności kliku osób potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie prac termomodernizacyjnych

 

Z dofinansowania z Vosti nie skorzystają nieruchomości, w których:

 

 • nie będzie likwidowany “kopciuch,”
 • już wcześniej uzyskano dotację w programie Czyste Powietrze
 • prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% jego powierzchni

 

Zgodnie z regulaminem do programu nie mogą przystąpić lokale mieszkalne, które nie mają wydzielonej księgi wieczystej, a także budynki mieszkalne jednorodzinne lub nieruchomość gruntowe, na których postawiono te budynki bez księgi wieczystej.

Ile wynosi dotacja w Programie Czyste Powietrze? 

Nawet do 69 tysięcy złotych wsparcia będą mogli otrzymać inwestorzy w programie Czyste Powietrze – to jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych przez NFOŚiGW obowiązująca od 25 stycznia 2022 r. Nowy, najwyższy poziom dofinansowania dotyczy najuboższych gospodarstw domowych, w których miesięczny dochód na jednego domownika nie przekracza 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) i 1 260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Co to oznacza dla Klientów Vosti? Dofinansowanie nawet do 37 tysięcy złotych (90% kosztów kwalifikowanych) przy zakupie pompy ciepła i fotowoltaiki. Sprawdź czy zmiana może dotyczyć Ciebie! 

Kwota dofinansowania 

Poziom podstawowy – do 30 000 zł

 • roczny dochód inwestora, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekroczyć 100 000 zł

 

Poziom podwyższony – do 37 000 zł

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:
  a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód inwestora z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (w 2020 roku była to kwota 78 000 zł)

 

Poziom najwyższy – do 69 000 zł

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 

 

 1. a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

lub

 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek inwestora, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie)
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Aby otrzymać dofinansowanie razem z Vosti wystarczy, że stary piec zamienisz na pompę ciepła z naszej oferty i połączysz ją w jeden układ z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Realizację zadań rozpoczniemy od razu po złożeniu wniosku o kredyt i pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie przesłanej przez WFOŚiGW. Na realizację przedsięwzięć w ścieżce bankowej regulamin programu przewiduje czas 18 miesięcy.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze, skontaktuj się z nami!

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT