Inwestycja w ekologiczne źródła energii

Instalacja fotowoltaiczna na dachu domu w Mątwicy

Pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (woda, wiatr, słońce) staje się coraz ważniejszym narzędziem w walce o przyszłość naszej planety. Dzięki stosowaniu ekologicznych rozwiązań w zakresie wytwarzania prądu nie tylko zmniejsza się emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, ale również zauważalnie niższe stają się rachunki. To jednak nie jedyne powody, dla których warto zainwestować w ekologiczne i bezpieczne źródła energii.

Niezależność od podwyżek cen prądu

Energia elektryczna produkowana w konwencjonalnych elektrowniach staje się coraz droższa. Niektórzy specjaliści przewidują nawet, że za 10 lat (czyli w 2030 roku) prąd będzie kosztował aż o 100% więcej, niż obecnie. Na taki drastyczny wzrost cen energii ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należy stopniowe wyczerpywanie się złóż paliw kopalnych oraz coraz mniejsza opłacalność wydobycia w Polsce węgla, który w naszym kraju stanowi podstawowe paliwo dla całego sektora energetyki konwencjonalnej.

Inwestycja we własną energię pochodzącą z odnawialnych źródeł pozwala uzyskać dużą niezależność od przewidywanych podwyżek cen energii elektrycznej niezależnie od tego, jak wysoką cenę będzie mieć prąd wytwarzany konwencjonalnie. Dzięki OZE można bez problemu zmniejszyć rachunki za energię o około 70-80 procent, a w przypadku wykorzystania kilku współpracujących ze sobą rozwiązań (np. elektrownia słoneczna, pompa ciepła i odpowiednia termoizolacja budynku) oszczędności mogą być nawet jeszcze większe.

Skuteczna ochrona środowiska naturalnego

Bardzo ważną korzyścią ze stosowania rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii jest ich minimalny lub wręcz zerowy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w większych miastach, gdzie poważny problem stanowi smog, który powstaje w wyniku spalania bardzo niskiej jakości opału oraz palenia śmieci w piecach do ogrzewania (w tym tworzyw sztucznych czy lakierowanego drewna).

Inwestycje w OZE dotyczą jednak nie tylko gospodarstw domowych i rolnych czy firm – również coraz większa liczba gmin w Polsce decyduje się na wdrażanie oświetlenia solarnego lub hybrydowego, dzięki czemu znacznie zmniejsza się ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. Przykładowo: tylko 1 km drogi oświetlonej za pomocą ulicznych lamp fotowoltaicznych (moc 250 W, rozstawienie co 25 m) to redukcja ilości CO2 w atmosferze o ponad 70 ton rocznie!

Niskie koszty zakupu, utrzymania i eksploatacji

Jeszcze nie tak dawno temu korzystanie w Polsce z odnawialnych źródeł energii było rzadkim zjawiskiem, które powszechnie uznawano raczej za kosztowną fanaberię. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej – szczególnie w odniesieniu do fotowoltaiki, która stała się rozwiązaniem dostępnym praktycznie dla każdego. Ogromny postęp technologiczny, który nastąpił w tej dziedzinie, dodatkowo wpłynął na obniżenie cen paneli fotowoltaicznych i znaczną poprawę ich wydajności. Dzięki temu zakup własnej elektrowni fotowoltaicznej i produkcja ekologicznego prądu na własne potrzeby stają się realne dla większości mieszkańców naszego kraju.

Warto też zauważyć, że koszty późniejszej eksploatacji i utrzymania urządzeń wytwarzających prąd z odnawialnych źródeł energii są minimalne albo zerowe. Dla przykładu prawidłowo wykonana instalacja fotowoltaiczna po uruchomieniu może pracować przez wiele lat bez jakiegokolwiek nadzoru, konieczności oczyszczania czy inspekcji.

Dopłaty do inwestycji w odnawialne źródła energii

Aby dodatkowo zachęcić do uruchamiania przydomowych elektrowni słonecznych i korzystania z ekologicznych rozwiązań w zakresie energetyki, w Polsce dostępne są różne programy i dofinansowania do inwestycji w OZE (m.in. Mój Prąd, Czyste Powietrze czy ulga termomodernizacyjna).

Obok programów o zasięgu ogólnopolskim w niektórych regionach można uzyskać dotacje i wsparcie o zasięgu lokalnym, np. dofinansowania z Regionalnych Programów Operacyjnych czy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotyczy to przede wszystkim fotowoltaiki, która w naszym kraju dzięki temu rozwija się niezwykle szybko – łączna moc zainstalowana w tym sektorze wynosiła na koniec 2019 roku 1299,6 MW, podczas gdy 1 sierpnia 2020 r. było to już 2261,347 MW.