Rusza Mój Prąd 4.0! Nawet 20 500 zł dofinansowania

Na ten dzień czekaliśmy bardzo długo! W końcu została podana oficjalna data rozpoczęcia czwartej edycji programu Mój Prąd. Szczegóły zostały ogłoszone na konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Najpopularniejszy program dofinansowań startuje 15 kwietnia i zmienia swój kształt – przyjrzyjmy się temu, jak te zmiany będą wyglądały.

Tempo powstawania nowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest bardzo dynamiczne. W zaledwie 5 lat ich moc w Polsce wzrosła blisko dwukrotnie. Ogromną zasługę mają w tym rządowe programy dofinansowań takie jak Mój Prąd. Do tej pory dotacje z pierwszych trzech edycji programu trafiły na konta ponad 283 300 prosumentów, którzy otrzymali w sumie 1,35 mld zł. Jak będzie teraz? Mój Prąd 4.0 wystartuje 15 kwietnia w zupełnie nowej odsłonie. Odsłonie, dopasowanej do nowych zasadach rozliczeń prosumentów, czyli net-billingu. 

Kluczowym celem programu, który ma być realizowany do 2023 r., jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.

Ile wyniesie dofinansowanie? 

WAŻNE! Czwarta edycja programu będzie przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń, czyli net-billingu, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów. Ci, o dofinansowanie mogą się jednak starać pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń (po potwierdzeniu przez OSD). 

Okresem kwalifikowalności środków jest 1 lutego 2020 roku. Łączna, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 500 zł, a wysokość dotacji zależy od stopnia rozbudowania systemu o urządzenia zwiększające zużycie energii w budynku i od tego, czy już wcześniej instalacja w budynku została dofinansowana czy też nie.

W ramach programu Mój Prąd 4.0 można otrzymać dofinansowanie:

  • do 4 000 zł do samej instalacji fotowoltaicznej,
  • 5 000 zł do magazynu ciepła  lub 7 500 zł do magazynu energii elektrycznej,
  • 3 000 zł  do systemów HEMS/EMS (tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła).

 

Źródło: gov.pl

 

Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzi na net-billing również może liczyć na wsparcie finansowe. W takiej sytuacji, dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów pozostają takie same jak w pozostałych przypadkach.

 

Źródło: gov.pl

 

Całkowity budżet programu to 350 mln zł. Ministerstwo informuje jednak, że w razie zapotrzebowania jest w stanie zwiększyć tą kwotę – po pierwszej fazie wdrożeniowej nastąpi  weryfikacja oczekiwań rynku. Nabór będzie prowadzony przez NFOŚiGW od 15 kwietnia br. do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy.

Wnioski tylko drogą elektroniczną

Nabór w czwartej odsłonie programu będzie prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną. Ma to przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków i zmniejszyć ryzyko błędu – 40 % wniosków, które wpływało do programu w poprzednich naborach było wypełnionych niepoprawnie bądź były niekompletnie (dane pochodzą z gov.pl). 

W jaki sposób będzie sprawdzane przejście na net-billing?

Jak donosi portal Globenergia w programie będzie funkcjonował wewnętrzny dokument, z którym potencjalny beneficjent będzie musiał udać się do operatora sieci dystrybucyjnej lub dokument wydawany bezpośrednio przez OSD poświadczający, w jakim systemie rozlicza się prosument.

Czy dofinansowanie można otrzymać na rozbudowę instalacji?

Na rozbudowę instalacji, czyli dołożenie kolejnych modułów fotowoltaicznych lub dołożenie odrębnego falownika nie będzie można otrzymać dofinansowania. Tylko instalacja na nowym PPE – Punkcie Poboru Energii nie będzie traktowana jako rozbudowa instalacji.

W Vosti na bieżąco będziemy śledzić nowe informacje!