Otrzymałeś dofinansowanie z Programu Mój Prąd 3.0? Pamiętaj o obowiązkach Beneficjenta!

178 023 – dokładnie tyle według oficjalnych danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wniosków złożono w ramach trzeciej odsłony Programu Mój Prąd. Pierwsi klienci otrzymali już swoje wypłaty. Jesteś wśród nich? Jeśli tak, koniecznie przeczytaj ten artykuł i sprawdź o czym musisz pamiętać jako Beneficjent Programu. 

Tabliczka informująca o skorzystaniu z dofinansowania Mój Prąd 3.0

Środki, które były do wykorzystania w trzeciej odsłonie programu Mój Prąd pochodzą z Funduszy Unijnych. Jeśli otrzymałeś dofinansowanie, masz obowiązek poinformowania o otrzymaniu takiej dotacji za pomocą tabliczki informacyjnej.

Tabliczka powinna być umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji – np. na budynku lub ogrodzeniu. Beneficjent (czyli osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa pozwala realizować projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych) zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu – automatyczne powiadomienie o przyznaniu dotacji wysyłane jest poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie na adres mailowy podany we wniosku. Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu dofinansowania. 

 

Jak powinna wyglądać tabliczka informacyjna?

  1. Powinna być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (niedopuszczalne są materiały niskiej trwałości takie jak papier czy dykta).
  2. Jej sugerowany rozmiar to format A3 (420 mm x 297 mm), a minimalny A 4 (297 mm x 210 mm).
  3. Musi zawierać cztery logotypy oraz informację: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd.
  4. Wzór tabliczki znajdziesz poniżej:

 

 

Ważne! Koszty wykonania i umieszczenia tabliczki ponosi wyłącznie Beneficjent.

 

Pozostałe obowiązki Beneficjenta – sprawdź o czym musisz pamiętać przez 5 lat!

Jako osoba, która otrzymała dofinansowanie zobowiązany jesteś do eksploatacji instalacji oraz innych dofinansowanych urządzeń we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania (czyli od daty przelewu na Twój rachunek bankowy). 

W tym czasie nie możesz:

  • zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny,
  • zdemontować instalacji lub innych urządzeń,  na które otrzymałeś dofinansowanie,
  • zmienić miejsca lokalizacji przedsięwzięcia,
  • odsprzedać czy zastawić urządzeń.

 

NFOŚiGW zapowiada kontrole 

Warto zapoznać się z powyższymi obowiązkami i wdrożyć je w życie – NFOŚiGW oraz Instytucja Pośrednicząca lub wskazana przez te podmioty inna instytucja może dokonać kontroli przedsięwzięć. Kontrola może zostać dokonana samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne – w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie trwałości. 

Jeśli chodzi o weryfikację tabliczki informacyjnej, będzie odbywać się ona poprzez kontrolę w terenie na wybranej losowo próbie Beneficjentów.

Skutkiem niedotrzymania powyższych postanowień może być wypowiedzenie umowy o dofinansowanie i zwrot otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych. 

Jeśli jesteś naszym Klientem i korzystałeś z pomocy zespołu Vosti przy składaniu wniosku o dofinansowanie i masz jakiekolwiek pytania zachęcamy do kontaktu.

Pamiętaj, że status swojego wniosku możesz sprawdzić samodzielnie: https://vosti.pl/dofinansowania/moj-prad-3-0-kiedy-otrzymasz-wyplate-dofinansowania/

 

Źródło: https://mojprad.gov.pl/images/obowiazki_informacyjne_beneficjenta_pp_moj_prad_2021.pdf