Mój Prąd – Czy to się opłaca i jak złożyć wniosek?

Ciężko znaleźć kogoś, kto interesuje się fotowoltaiką i nie słyszał o programach dofinansowań – zwłaszcza, gdy chodzi o dotację Mój Prąd. Nie każdy jednak wie, jak zdobyć środki i ile można otrzymać wsparcia przy inwestycji w instalację PV. Z przyjemnością odpowiemy na najczęściej zadawane pytania i rozwiejemy wątpliwości, które pojawiają się u klientów rozważających pierwszy zakup. Vosti to Twój partner w sprawach związanych z fotowoltaiką. Zaufaj naszemu doświadczeniu i dołącz do grona zadowolonych klientów już dziś.

Mój Prąd czy to się opłaca?

Czy programy wspierające inwestycje mogą być nieopłacalne dla interesantów? Chociaż oferują one pomoc finansową, wiele z nich ma bardzo rygorystyczne regulaminy. Sprawiają więc, że pobranie środków finansowych ograniczy konsumentów w czasie eksploatacji.

W przypadku programu Mój Prąd 3.0 użytkownicy muszą spełnić zaledwie kilka oczywistych warunków. Należą do nich m.in.:

 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji oraz innych dofinansowanych urządzeń we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania (daty przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta).
 • W okresie trwałości Beneficjent nie może m.in. zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, zdemontować instalacji lub innych urządzeń zakupionych i zainstalowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, zmienić miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, odsprzedać/zastawić urządzeń (pod rygorem wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych).

Są to zatem standardowe zabezpieczenia, które chronią organ przed ewentualnymi próbami wyłudzenia środków. Dla zwykłych konsumentów nie będą one żadnym uniedogodnieniem. Mimo wszystko warto zwrócić uwagę na zmiany, które nastąpiły. Obecnie na pojedynczą instalację można otrzymać max. 3 tys. zł i nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Przy poprzednich edycjach było to 5 tys. zł. Należy zwrócić uwagę, że Mój Prąd jest dotacją unijną i wszystko zależy od łącznej kwoty dostępnej do podziału. W przypadku 3 edycji dofinansowania jest to 534 000 000 zł.

UWAGA. Popularność programu jest jednak na tyle duża, że chociaż składanie wniosków zaplanowano na okres 1.07.2021 r. – 22.12.2021 r. istnieje szansa, że środki zostaną wyczerpane wcześniej.

Biorąc pod uwagę pochodzenie środków (Fundusz Unijny), każda inwestycja musi zostać oznaczona we właściwy sposób. Konieczność informowania o otrzymanej dotacji została jasno określona przepisami. Tabliczka informacyjna zgodnie z odgórnie ustalonym wzorem, musi być ulokowana w miejscu inwestycji – np. na budynku, ogrodzeniu itp. Inwestorzy nie mają jednak dużo czasu na dostosowanie obiektu do wytycznych. Bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu (która dostarczana jest jako automatyczne powiadomienie GWD na adres mailowy podany we wniosku), inwestor ma na to dwa miesiące od daty otrzymania powiadomienia.

Warto zauważyć, że od 2022 r. wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące instalacji PV. Jest to główna przyczyna rozszerzenia dot. dofinansowania Mój Prąd 3.0, które były wcześniej obiecane. Założenia (związane m.in. z magazynami energii) przesunięte są na 4 edycję.

SPRAWDŹ JAK SKORZYSTAĆ

Co się stanie, gdy środki z programu Mój Prąd 3.0 zostaną wyczerpane?

Jako że są to środki z Funduszu Unijnego, nie ma jasnej deklaracji odnośnie sytuacji wyczerpania budżetu. Oznacza to, że program Mój Prąd 3.0 może zostać przerwany do momentu rozpoczęcia kolejnej planowanej edycji 4.0. Pojawiają się jednak nadzieje, że kwota 534 000 000 zł zostanie zwiększona ze względu na popularność fotowoltaiki wśród Polskich inwestorów.

Mój Prąd – jak złożyć i uniknąć najczęstszych błędów

Formalności związane ze składaniem dokumentów niemal zawsze są do pewnego stopnia stresujące – zwłaszcza gdy mają one związek z otrzymaniem wsparcia finansowego. Obawiasz się, że w trakcie któregoś etapu mogą pojawić się komplikacje? Z Vosti nie ma takiej możliwości. Zobacz, jakie to proste.

Jak wypełnić wniosek?

Realizacja wniosków o dofinansowanie przy współpracy z Vosti to proces szybki i prosty. Ograniczyliśmy obowiązki interesantów do minimum, realizując większość czynności za nich! Wystarczy zatem:

 1. pobrać dokumenty ze strony internetowej Vosti,
 2. wypełnić je zgodnie ze wzorem,
 3. wysłać na adres dofinansowania@vosti.pl.

Informacje o złożeniu wniosku do NFOŚiGW otrzymasz od Vosti w wiadomości SMS. Niemniej jednak decyzja zostanie dostarczona pod wskazany adres e-mail bezpośrednio od NFOŚiGW. Warto więc być uważnym i śledzić wszystkie wiadomości.

W dalszym ciągu masz pytania lub wątpliwości? Z przyjemnością udzielimy Ci odpowiedzi i niezbędnego wsparcia. Skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 500 740 740 lub napisz do nas maila na adres dofinansowania@vosti.pl.

SPRAWDŹ JAK SKORZYSTAĆ

Jakie błędy można popełnić przy składaniu wniosku?

Jedyny błąd, jaki interesanci popełniają przy próbie pozyskania środków z dofinansowania Mój Prąd, to brak kontaktu z Vosti. Często może on wiązać się z niedostarczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów lub błędami w przekazywanych dokumentach. Współpracując z Vosti, unikniesz tych problemów. Przy składaniu wniosku, nasi specjaliści przeanalizują całą dokumentację i sprawdzą, czy jest ona kompletna oraz właściwie wypełniona.

Mój Prąd i inne dotacje (Czyste powietrze, Ulga termomodernizacyjna)

Mój Prąd nie jest jedynym programem dofinansowań. Nie jest też jedynym sposobem na ograniczenie kosztów inwestycji w instalację PV i inne urządzenia lub systemy pozwalające na obniżenie poziomu eksploatacji energii lub produkcji zanieczyszczeń.

Czyste powietrze

Program Czyste powietrze jest drugim najpopularniejszą dotacją zaraz po dofinansowaniu Mój Prąd. Niemniej jednak o 1 lipca 2021 również zostały w nim wprowadzone zmiany, które prezentują się w następujący sposób:

 • Od 2022 r. nie można otrzymać środków na kotły węglowe. Taka opcja istnieje do 31 grudnia 2021 r. Do tego momentu koniecznie trzeba złożyć wniosek o dodatek obejmujący kocioł na węgiel, kupić go i zamontować. Niezbędna jest też faktura, na której widniejące daty nie będą wykraczać poza 2021 r. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że nie dotyczy to wniosków, które złożone zostały przed 1 lipca 2021 r.
 • Zostaną podniesione progi dochodowe. Celem takiego działania jest ujednolicenie ich w programach Czyste powietrze i Stop smog. Za sprawą takiej zmiany, większa grupa interesantów może skorzystać z wyższego poziomu dofinansowania w Czystym powietrzu – uzyskując kwotę do 37 tys. zł.
 • Od 1 lipca 2021 r. progi dochodowe kształtują się następująco:
  • dla gospodarstw jednoosobowych wzrasta o 229 zł, czyli do kwoty 2189 zł;
 • dla gospodarstw wieloosobowych wzrasta o 164 zł, czyli do kwoty 1564 zł na osobę.
 • Wzrośnie dofinansowanie na kotły o podwyższym standardzie, które zasilane są przy pomocy pelletu – czyli kotły z podajnikiem paliwa, którego emisja cząstek stałych została obniżona do poziomu mniejszego lub równego 20 mg/m3 (wg. przyjętej normy, granica wynosi obecnie ≤40 mg/m3). Podczas inwestycji i instalacji kotła na pellet, istnieje możliwość otrzymania dotacji do 9 tys. zł, lecz nie środki nie mogą przekroczyć 45% wszystkich kosztów. W podwyższonym poziomie dotacja wzrasta do 12 tys. zł i nie więcej niż 60% kosztów.
 • Od 6 lipca 2021 r. istnieje możliwość uzyskania kredytu na inwestycje w programie Czyste powietrze.

SPRAWDŹ JAK SKORZYSTAĆ

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to kolejny sposób na generowanie oszczędności wynikających z podjęcia decyzji o inwestycji w fotowoltaikę – i nie tylko. Inwestor ma możliwość odliczenia kosztów na kwotę 53 tys. zł. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w momencie, w którym właścicielami domu są małżonkowie, kwota wzrasta do poziomu 106 tys. zł – po 53 tys. zł na każdego z nich. Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać inwestor będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Kolejnym wymaganiem jest fakt rozliczania się z Urzędem Skarbowym, korzystając z:

 • podatku według skali podatkowej (17% i 32%),
 • 19% stawki podatku,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oczywiście instalacja PV to nie jedyna inwestycja, która może zostać odliczona od tej kwoty. Na liście znaleźć można także:

 • kotły;
 • węzły;
 • przyłącza;
 • osprzęt;
 • materiały budowlane.

Historia programu dofinansowania Mój Prąd

Pierwsza edycja programu dofinansowań Mój Prąd została przygotowana w 2019 r. Został on zapoczątkowany przez Ministerstwa Środowiska i Energii. Program Mój Prąd 2.0 posiadał niezmienne zasady do wcześniejszej edycji, a wnioski rozpatrywane były do grudnia 2020 roku. Obecnie dotacje Mój Prąd 3.0 są pod nieco zmienioną formą (głównie za sprawą przyznawanych kwot) i stanowią pewien bufor do planów na program Mój Prąd 4.0.

Przyszłość programu Mój Prąd

Biorąc pod uwagę popularność wszystkich dotychczasowych edycji programu Mój Prąd, doczekaliśmy się deklaracji zmian. Co prawda miały one wejść w życie już w 3 naborze, lecz ze względu na zmiany prawne zostały one przesunięte do edycji 4.0. Co się zmieni? Dofinansowaniem zostaną objęte magazyny energii i ciepła, które w ramach zamysłu “nie wypuszczaj energii z domu”, mają ograniczyć przepływ produkowanego prądu przez prosumentów po sieci. Na więcej informacji musimy jednak jeszcze poczekać.

Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać wszystkie wątpliwości związane z programem dofinansowań Mój Prąd. Gdyby jednak zabrakło w powyższym tekście odpowiedzi na Twoje pytania, skontaktuj się z zespołem Vosti już teraz. Niezależnie od tego, czy zrobić to w formie mailowej, czy telefonicznej, zrobimy co w naszej mocy, by sprostać Twoim oczekiwaniom.

SPRAWDŹ JAK SKORZYSTAĆ