Odpowiadając na pytanie postawione w tytule, zacznijmy od uświadomienia sobie, że alternatywne źródła energii to źródła będące alternatywą dla źródeł zinstytucjonalizowanych. Oznacza to, że kiedy decydujemy się na zbudowanie przydomowej elektrowni wiatrowej czy słonecznej, uniezależniamy nasze gospodarstwo domowe od jakiegokolwiek dostawcy. Jeśli natomiast zapada decyzja o budowie farmy fotowoltaicznej czy solarnej, gwarantujemy dostęp do alternatywnego źródła energii elektrycznej/cieplne także gospodarstwom domowym, które podpinają się do lokalnej sieci energetycznej.

Alternatywne źródła energii, z których możemy korzystać w Polsce to:

  • Elektrownie wodne
  • Turbiny wiatrowe
  • Panele słoneczne
  • Panele fotowoltaiczne
  • Biogaz
  • Biomasa
  • Źródła geotermalne

Odnawialne źródła energii: wady i zalety

Odnawialne źródła energii tym różnią się od nieodnawialnych, że wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Do takich źródeł zaliczamy wiatr, promieniowanie słoneczne, opady czy wody geotermalne. Biorąc pod uwagę eksploatację zasobów środowiska naturalnego, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych ma wyłącznie zalety. Kłopot pojawia się, kiedy zaczynamy szacować koszty zbudowania elektrowni alternatywnej i dystrybuowania nadwyżek energii do lokalnej sieci. Jest to zawsze spora inwestycja, musimy jednak pamiętać, że prawo skonstruowane jest w taki sposób, że inwestorzy mogą starać się o dofinansowanie oraz że wszelkie zmiany w prawie zawsze biorą pod uwagę stan faktyczny, co oznacza, że kolejne ustawy o odnawialnych źródłach energii wychodzą naprzeciw inwestorom oraz uwzględniają rozwiązania problemów pojawiających się na bieżąco.

Możliwość pozyskania dofinansowania z różnych źródeł sprawia, że koszt budowy elektrowni alternatywnej przestaje być wadą inwestycji – staje się jedynie niedogodnością, z którą można sobie poradzić. Warto też brać pod uwagę fakt, że nawet taka kosztowna na pierwszy rzut oka inwestycja, szybko się zwraca. Po podłączeniu gospodarstwa domowego do elektrowni słonecznej nasze rachunki za prąd spadną o 70-80%, a w niektórych przypadkach nawet o… 100%. A jeśli budujemy instalację nie dla jednego gospodarstwa domowego, a całą farmę solarną czy fotowoltaiczną, nie tylko usamodzielnimy się od dostawców zewnętrznych, ale i będziemy w stanie sprzedawać nadwyżki energii do sieci.

Licznik alternatywne źródła energii

Zmniejsz skutecznie wydatki na energię

Elektrownie słoneczne – panele solarne i fotowoltaiczne

Najpopularniejsze elektrownie alternatywne w naszym kraju to elektrownie słoneczne wykorzystujące kolektory słoneczne (solary) albo panele fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne zamienia energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, co oznacza, że instalacje fotowoltaiczne budujemy wtedy, kiedy potrzebne nam jest samodzielne źródło energii elektrycznej (prądu). Panele solarne instalujemy po to, żeby zamieniały promieniowanie słoneczne na ciepło, co oznacza, że montujemy je wtedy, kiedy potrzebujemy energii cieplnej (ciepła) do podgrzewania wody użytkowej. W polskim krajobrazie coraz częściej widać domy z charakterystycznymi szarymi „plastrami” na dachu – to właśnie solary albo panele fotowoltaiczne. Wielu inwestorów uwzględnia ich montaż jeszcze na etapie projektu domu.

Sprawdź mapę nasłonecznia w Polsce. Dowiedź się, jakie nasłonecznienie jest w Twoim regionie.

Biomasa i biogaz

Mianem biomasy określa się źródła energii, na które składają się wszelkie substancje pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji i których wykorzystanie w celach energetycznych nie jest ograniczone przepisami prawa. Biomasę jako alternatywne źródło energii wykorzystuje się do produkcji energii cieplnej oraz biopaliw. Biomasa może występować w postaci stałej (pelet, brykiety, trociny, drewno odpadowe, słoma itd.) lub ciekłej (oleje roślinne). Biogaz, z kolei, to produkt fermentacji metanowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa), a częściowo także ich rozpadu gnilnego, powstający w biogazowni. Mimo iż biogaz powstaje jako uboczny produkt rozkładu związków organicznych, jako biopaliwo jest bezwonny i bezbarwny. Spalanie biomasy jest w Polsce popularniejsze niż korzystanie z biogazowni oraz elektrociepłowni na biogaz.

Czy alternatywne źródła energii są opłacalne?

W dłuższej perspektywie energetyka alternatywna jest nie tylko opłacalna finansowo, ale także jest jedynym słusznym rozwiązaniem ratującym nasze środowisko naturalne. Kto buduje dziś dom i chce, żeby był to dom inteligentny, idzie w stronę rozwiązań proekologicznych. Odnawialne źródła energii to przyszłość światowej energetyki. Rabunkowa eksploatacja źródeł nieodnawialnych doprowadziła środowisko naturalne do stanu agonalnego. Energetyka alternatywna daje nadzieję na rozsądniejsze gospodarowanie zasobami środowiska. Także w Polsce dostrzegamy te zależności i dlatego coraz więcej gospodarstw domowych wykorzystuje alternatywne źródła energii.