Dofinansowania paneli fotowoltaicznych – sposób na tanią energię

Dłonie trzymające rachunki z kalkulatorem i laptopem

W dobie zwiększonej świadomości ekologicznej i poszukiwania źródeł odnawialnej energii, która pozwoli ograniczyć wydatki na prąd i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, zainteresowanie montażem paneli słonecznych wcale nie dziwi. Motywacją dla wielu inwestorów jest nie tylko fakt, że będą mogli czerpać energię niezbędną do użytku domowego za ułamek dotychczasowych kosztów, ale także świadomość, że łatwo można uzyskać dotacje do fotowoltaiki.

Doceniamy energię odnawialną

W wielu rejonach Polski prowadzone są programy dofinansowania oraz kredytowania zakupu paneli słonecznych w domach, gospodarstwach rolnych czy przedsiębiorstwach. Ma to związek między innymi z przepisami przyjętymi przez Unię Europejską, której zależy na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu. W naszym kraju ciągle rośnie zapotrzebowania na energię, a ceny prądu nigdy nie były niskie. Wzrasta także świadomość ekologiczna inwestorów, którzy coraz częściej decydują się na inwestowanie w domy pasywne i energooszczędne oraz na montaż paneli słonecznych.

Fotowoltaika dotacje 2018

W przypadku dotacji do kredytu na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej można uzyskać dopłatę w wysokości nawet 45 procent kosztów takiego kredytu. O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, które mają prawo dysponowania budynkiem cy wspólnoty mieszkaniowe zrzeszające lokatorów nieruchomości wielorodzinnych. Dom, na którym ma znaleźć się instalacja, nie może być jednak w czasie korzystania z fotowoltaiki podłączony do sieci ciepłowniczej i korzystać z możliwości podgrzewania wody użytkowej. Uzyskany kredyt musi być wykorzystany na sfinansowanie przedsięwzięcia: zakup i montaż paneli słonecznych, łącznie z kosztami projektu, zakupu ciepłomierza czy kosztów podatku VAT. Same kolektory czy panele fotowoltaiczne jednak muszą być zgodne z przyjętymi urzędowo normami i europejskimi certyfikatami. Ważna jest także gwarancja producenta na zamontowane urządzenia oraz udzielona przez wykonawcę rękojmia.

Po dofinansowanie kredytu na zakup i montaż systemu fotowoltaicznego należy zgłaszać się do banków, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warto także dowiedzieć się bezpośrednio w gminie, czy nie przeznaczyła ona dodatkowych  środków na wspieranie takich inwestycji. Sam proces składania wniosku o kredyt nie należy do trudnych, jednak trzeba liczyć się z koniecznością zebrania dokumentów niezbędnych do otrzymania kredytu, ale także pełnej dokumentacji dotyczącej samej inwestycji. Potrzebna jest także umowa z wykonawcą instalacji solarnej, a także liczne pisemne zobowiązania wykonawcy i gwarancja na prawidłowe wykonanie instalacji. Osoby, które nie są przekonane, że mają czas i podołają wszelkim procesom związanym z ubieganiem się o dofinansowanie, mogą bez obaw powierzyć to zadanie wykonawcy. Vosti oferuje nie tylko montaż i serwis instalacji, ale także przeprowadza przez wszelkie czynności prawne związane z uzyskaniem dodatkowych pieniędzy.

Zalety posiadania instalacji fotowoltaicznej z dotacją

Nie da się ukryć, że program dotacji na fotowoltaikę cieszy się sporym zainteresowaniem Polaków. Fundusz nawet zwiększył budżet programu w czasie jego trwania i wciąż wdraża nowe projekty związane ze wspieraniem ekologicznych rozwiązań do domów i mieszkań. Do programu dołączają także gminy, które czasami oferują nawet większe wsparcie finansowe niż NFOŚiGW. Ogrzewanie wody energią pochodzącą z paneli solarnych jest bowiem bardzo korzystne nie tylko dla środowiska, ale także dla kieszeni lokatorów budynku. Największym plusem instalowania paneli fotowoltaicznych jest ich oszczędność. Instalacja fotowoltaiczna może zaspokoić nawet procent rocznego zapotrzebowania na energię potrzebną do podgrzania wody czy zasilania urządzeń elektrycznych, z których korzystamy w domu. Jest to system bardzo wygodny, niewymagający obsługi i niewpływający negatywnie na środowisko naturalne.