Moje Ciepło

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Do kogo jest skierowany program Moje Ciepło? 

Nowe dofinansowanie jest skierowane do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ważne jest też, że dopłaty dotyczą zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Z Mojego Ciepła będą mogły skorzystać również osoby, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu.

 

 

WAŻNE! Chcąc wymienić posiadane źródło ciepła w starszym budynku na pompę ciepła, trzeba skorzystać z „Czystego Powietrza”, gdyż program Moje Ciepło nie daje takiej możliwości.

 

Na co można otrzymać pieniądze w ramach programu Moje Ciepło 2022?

W ramach programu Moje Ciepło można ubiegać się o dotację w wysokości od 7 do nawet 21 tys. złotych na zakup i montaż nie jednego, a trzech rodzajów pomp ciepła. Mogą być to urządzenia, które poza ogrzewaniem domu spełniają również funkcję dostarczania ciepłej wody użytkowej. Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Trzeba pamiętać, że z Mojego Ciepła można dostać pieniądze na pompy ciepła zakupione w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Ile wynoszą dopłaty w  programie Moje Ciepło?

Beneficjenci uruchomionego programu będą mogli odzyskać do 30 proc. albo do 45 proc. kosztów kwalifikowanych w formie dotacji. Wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 21 tys. zł na jedną inwestycję. Co więcej, na tak wysoką dotację będą mogły liczyć jedynie osoby składające wniosek o dotację na gruntową pompę ciepła. W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze maksymalny poziom dotacji wynosi 7 tys. zł. Zgodnie z informacjami z rządowej strony www.mojecieplo.gov.pl, poziom dotacji będzie wyższy w przypadku osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny.

 

Budżet przewidziany na realizację programu Moje Ciepło wynosi do 600 mln zł. Oznacza to, że w najlepszym wypadku budżet wystarczy na dofinansowanie prawie 86 tys. inwestycji. Z kolei przy założeniu wsparcia tylko gruntowych pomp ciepła program zakończyłby się po udzieleniu wsparcia do prawie 30 tys. inwestycji.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.