Mój Prąd 4.0 – zmiany w programie

WAŻNE! – ZMIANA POZIOMU DOFINANSOWANIA od dnia 15.12.2022 r.

Kluczowym celem programu Mój Prąd jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.

Ile wyniesie dofinansowanie od 15 grudnia 2022 r.? 

 

1, Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi: 

-do 6 000 zł do samej instalacji fotowoltaicznej (do 50% kosztów kwalifikowanych)

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:

-do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł

-do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł

-do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł

-do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł

 

 

2. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

-dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł

-do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł

-do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł

-do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł

UWAGA!
Dla Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

WAŻNE! – PRZELICZENIE DOFINANSOWANIA DLA WNIOSKÓW JUŻ WYPŁACONYCH

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych) wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

WAŻNE!
Do wypłaty zwiększonego dofinansowania konieczna będzie ZGODA WNIOSKODAWCY – składana TYLKO I WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Do Wnioskodawców wysłane zostaną maile ze wskazaniem kwoty jaka zostanie wypłacona oraz dokładną instrukcją jak należy udzielić tej zgody.

Jak złożyć wniosek? 

Wnioski w czwartej edycji programu Mój Prąd można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Służy do tego dedykowany system, tzw. GWD (generator wniosków o dofinansowanie). 

Od czego powinieneś zacząć?

 1. Załóż konto w generatorze zgodnie z instrukcją. Potrzebny będzie Ci profil zaufany lub e-dowód.
 2. Zaloguj się do systemu. 
 3. Uzupełnij formularz wniosku. Pomoże Ci w tym instrukcja złożenia wniosku.
 4. Wyślij wniosek wraz z załącznikami i czekaj na ocenę wniosku!

 

LISTA DOKUMENTÓW 

Poprawnie wypełniony wniosek to nie wszystko! Ważne są załączniki. 

Jakie dokumenty musisz przygotować? Zapoznaj się z poniższą listą:

 1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej
 2. Zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, dokument według wzoru poniżej podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej lub inne dokumenty potwierdzające nowy system rozliczeń zgodnie z następującymi przypadkami:

  1. Mikroinstalacja została przyłączona do sieci do dnia 31.03.2022 (włącznie) – załącznik obowiązkowy a jako dokument uzupełniający Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń lub Wykaz zmian w umowie kompleksowej;
  2. Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia do dnia 31.03.2022 (włącznie) ale przyłączona do sieci już po dniu 01.04.2022 (włącznie) – załącznik obowiązkowy a jako dokument uzupełniający „Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”;
  3. Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia w dniach od 01.04.2022 (włącznie) do 30.06.2022 (włącznie) – zamiast dokumentu wg wzoru można dołączyć „Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”.

   WAŻNE: Jeżeli na zaświadczeniu OSD potwierdzającym przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci będzie adnotacja dotycząca wskazania daty rozpoczęcia rozliczania w systemie net – billing dodatkowy dokument nie jest wymagany;

  4. Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia od dnia 01.07.2022 (włącznie) – załącznik nie jest wymagany ani dodatkowe dokumenty potwierdzające rozliczanie się w systemie net-billing.
 3. Faktura / faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania (jeżeli zostały wskazane)
 4. Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego)
 5. Zaświadczenie OSD – zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano
 6. Protokół odbioru prac od wykonawcy lub Twoje oświadczenie dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS)
 7. Dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej (jeśli zdecydowałeś się na zakup tego urządzenia)

 

Jeśli jesteś naszym Klientem i chcesz abyśmy złożyli wniosek za Ciebie będziemy potrzebowali dodatkowo pełnomocnictwa. 

Wzory załączników dostępne są tutaj.

Dokumenty do pobrania:

 

WAŻNE!

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

Nasz specjalista wszystko wyjaśni i pomoże w skompletowaniu potrzebnych dokumentów

Zamów bezpłatną konsultację