Mój Prąd 4.0

Mój Prąd 4.0 wystartował 15 kwietnia 2022 r. w zupełnie nowej odsłonie. Odsłonie, dopasowanej do nowych zasadach rozliczeń prosumentów, czyli net-billingu. 

Kluczowym celem programu jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.

Ile wyniesie dofinansowanie? 

WAŻNE! Czwarta edycja programu jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została podłączona do nowego systemu rozliczeń, czyli net-billingu, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów. Ci, o dofinansowanie mogą się jednak starać pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń (po potwierdzeniu przez OSD). 

Okresem kwalifikowalności środków jest 1 lutego 2020 roku. Łączna, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 500 zł, a wysokość dotacji zależy od stopnia rozbudowania systemu o urządzenia zwiększające zużycie energii w budynku i od tego, czy już wcześniej instalacja w budynku została dofinansowana czy też nie.

W ramach programu Mój Prąd 4.0 można otrzymać dofinansowanie:

 • do 4 000 zł do samej instalacji fotowoltaicznej,
 • 5 000 zł do magazynu ciepła  lub 7 500 zł do magazynu energii elektrycznej,
 • 3 000 zł  do systemów HEMS/EMS (tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła).

 

 

 

Jak złożyć wniosek? 

Wnioski w czwartej edycji programu Mój Prąd można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Służy do tego dedykowany system, tzw. GWD (generator wniosków o dofinansowanie). 

Od czego powinieneś zacząć?

 1. Załóż konto w generatorze zgodnie z instrukcją. Potrzebny będzie Ci profil zaufany lub e-dowód.
 2. Zaloguj się do systemu. 
 3. Uzupełnij formularz wniosku. Pomoże Ci w tym instrukcja złożenia wniosku.
 4. Wyślij wniosek wraz z załącznikami i czekaj na ocenę wniosku!

 

LISTA DOKUMENTÓW 

Poprawnie wypełniony wniosek to nie wszystko! Ważne są załączniki. 

Jakie dokumenty musisz przygotować? Zapoznaj się z poniższą listą:

 1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej
 2. Zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing
 3. Faktura / faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania (jeżeli zostały wskazane)
 4. Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego)
 5. Zaświadczenie OSD – zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano
 6. Protokół odbioru prac od wykonawcy lub Twoje oświadczenie dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS)
 7. Dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej (jeśli zdecydowałeś się na zakup tego urządzenia)

 

Jeśli jesteś naszym Klientem i chcesz abyśmy złożyli wniosek za Ciebie będziemy potrzebowali dodatkowo pełnomocnictwa. 

Wzory załączników dostępne są tutaj.

Dokumenty do pobrania:

 

Nie czekaj!

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r.

Data zamknięcia naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania alokacji środków.

Nasz specjalista wszystko wyjaśni i pomoże w skompletowaniu potrzebnych dokumentów

Zamów bezpłatną konsultację

Najczęściej zadawane pytania