Czyste powietrze

Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego dla budynków jednorodzinnych, które zostaną poddane procesom termomodernizacyjnym wraz z modernizacją systemu grzewczego. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy.

Czyste Powietrze daje wiele możliwości termomodernizacyjnych – przede wszystkim dzięki dofinansowaniu usuniesz starego, nieekologicznego kopciucha, a zamontujesz nowoczesne, spełniające normy źródło ciepła. Dodatkowo możesz pozyskać dofinansowanie na demontaż i zakup instalacji ciepłego ogrzewania, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, możesz też ocieplić ściany czy wymienić okna i drzwi. W ramach Programu dofinansowanie pozyskasz także na instalację fotowoltaiczną!

W ramach zmian wprowadzonych przez NFOŚiGW od 25 stycznia 2022 r inwestorzy w programie Czyste Powietrze będą mogli otrzymać nawet do 69 tysięcy złotych wsparcia. Co to oznacza dla Klientów Vosti? Dofinansowanie nawet do 37 tysięcy złotych (90% kosztów kwalifikowanych) przy zakupie pompy ciepła i fotowoltaiki.

Kto może wziąć udział w programie?

Warunki korzystania z programu Czyste Powietrze

 • właściciel lub współwłaściciel mieszkalnego budynku jednorodzinnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

 

Jakie są poziomy dofinansowań? 

Sprawdź ile możesz zyskać!

Poziom podstawowy – do 30 000 zł

 • roczny dochód inwestora, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekroczyć 100 000 zł

 

Poziom podwyższony – do 37 000 zł

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:
  a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód inwestora z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (w 2020 roku była to kwota 78 000 zł)

 

Poziom najwyższy – do 69 000 zł

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 
 1. a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

lub

 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek inwestora, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie)
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Jaka nieruchomość skorzysta z finansowania w Programie?

Warunki korzystania z programu Czyste Powietrze

 • budynek mieszkalny jednorodzinny: wolnostojący, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, grupowej z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • budynek musi być oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • budynek musi być budynkiem jednorodzinnym, posiadać status budynku mieszkalnego i nie może być wykorzystywany sezonowo
 • jeśli budynek/wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny pozostaje we współwłasności kliku osób potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie prac termomodernizacyjnych

 

WAŻNE! Jeśli dla budynku wydano zgodę na budowę po 31 grudnia 2013 roku to nie można ubiegać się o działania termomodernizacyjne (ocieplenie ścian, stolarka okienna i drzwiowa).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT

Czyste Powietrze – projekt termomodernizacji domu z Vosti

Dzięki ścisłej współpracy Vosti z największymi bankami w Polsce – Alior Bankiem oraz Credit Agricole, możesz skorzystać z atrakcyjnej oferty kredytowej dotyczącej termomodernizacji domu w ramach Programu Czyste Powietrze. Dzięki temu nie musisz wydawać dodatkowych pieniędzy ze swojej kieszeni – otrzymasz je w ramach kredytu, którego spłatę umożliwia otrzymane dofinansowanie.

Pomożemy usunąć Ci kopciucha i zamontujemy dobraną do Twoich potrzeb pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

Dodatkowa mikroinstalacja fotowoltaiczna sprzężona w jeden układ z nowym źródłem ciepła zmieni Twój dom na niezależne gospodarstwo domowe, na które nie będą miały wpływu rosnące ceny energii.

Najczęściej zadawane pytania