Co charakteryzuje nowoczesne gospodarstwo rolne? To przede wszystkim automatyzacja, która często wiąże się z wysokimi rachunki za prąd. Na szczęście rolnicy mogą liczyć na dofinansowania, które pomogą im w stworzeniu gospodarstwa, produkującego ekologiczną, tanią energię na własne potrzeby. Jedną z takich form pomocy jest Program Agroenergia 2021, którego druga odsłona ruszyła 1 października.

Fotowoltaika stała się dla rolników jedną z bardziej opłacalnych inwestycji. Inwestycją, która nie tylko pokryje zapotrzebowanie energetyczne urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa, ale również pozwoli zyskać niezależność od dostaw prądu z ogólnej sieci.

Aby fotowoltaika była dla rolników jeszcze bardziej korzystna, mogą oni skorzystać z krajowego programu AGROENERGIA obsługiwanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program podzielony został na dwie części, w ramach których rolnicy mogą pozyskać dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji lub pożyczki na:

Część 1: Przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, każda instalacja o mocy od 10 do 50 kW, magazyny energii oraz instalacje hybrydowe

Część 2: Biogazownie rolnicze i elektrownie wodne o mocy do 500 kW.

My skupimy się na pierwszej części. Na czym dokładnie polega program i jaką kwotę dofinansowania można otrzymać? Zapraszamy do lektury!

Jaki jest cel Programu Agroenergia?

Głównym celem programu jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Pomoc w formie dotacji pomoże poprawić jakość powietrza, efektywność energetyczną gospodarstw oraz zwiększyć ich niezależność energetyczną.

Kto może skorzystać z Programu Agroenergia?

Program Agroenergia skierowany jest do osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Beneficjentem końcowym programu może zostać:

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale pomiędzy 1 ha a 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
  • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT

Co obejmuje Program?

Dofinansowaniu podlegają:

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekraczać 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek nie mogą przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Należy pamiętać, że dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji, jak również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo:

Dofinansowanie to refundacja środków po zakończeniu inwestycji rozumianej jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci oraz zawarcie umowy kompleksowej. W przypadku pomp ciepła i magazynów energii oraz systemów off-grid zakończeniem jest uzyskanie protokołu odbioru.

Elementy instalacji muszą być nowe i nie starsze niż 24 miesiące.

Rolnik musi użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od jej uruchomienia.

Nie można korzystać jednocześnie z dofinansowań takich jak Mój Prąd, czy Czyste Powietrze.

WAŻNE! Dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone z ulgą termomodernizacyjną, jednak odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji.

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

Budżet Programu wynosi 200 mln zł. Wysokość dotacji jest uzależniona od zaplanowanej do realizacji mocy:

  • W przypadku instalacji o mocy pomiędzy 10 a 30 kW dotacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych planowanego przedsięwzięcia i nie może wynieść więcej niż 15 000 zł.
  • W przypadku instalacji o mocy pomiędzy 30 a 50 kW dotacja wynosi do 13% kosztów kwalifikowanych planowanego przedsięwzięcia  i nie może wynieść więcej niż 25 000 zł.

 

WAŻNE! W ramach Programu można uzyskać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych na system hybrydowy łączący fotowoltaikę lub elektrownie wiatrową z pompą ciepła. 

 

Jaki jest termin składania wniosków?

Wnioski można składać do 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej (decyduje lokalizacja inwestycji) od 1 października 2021 r. Nabór do pierwszej części Agroenergia 2021 potrwa do wyczerpania środków.

Na ten moment program nie przewiduje złożenia wniosku przez pełnomocnika. Nasi Klienci mogą jednak liczyć na pełną pomoc w przygotowaniu dokumentacji.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz wiedzieć więcej?
Podaj swój numer,
a my zadzwonimy!
    Administratorem danych osobowych jest Vosti Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres iodo@vosti.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej w Polityce Prywatności Vosti.