Polityka prywatności i cookies

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Vosti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Vosti Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS: 0000820122, NIP 9462648852, REGON 061693620 (dalej Vosti) z której strony korzystasz.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nim Pan Marcin Kamiński. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, na adres:

Jakie dane przetwarzamy ?

Przetwarzamy Twoje dane zawierające informacje o odwiedzonych stronach (w tym treściach zaprezentowanych na tych stronach informacje zapisane w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej oraz dane lokalizacyjne generowane przez Twoje urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych Podajesz nam Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług, wypełniając formularze adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu).

Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej obecności na stronie internetowej czas wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z usług, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Przetwarzanie przez nas opisanych powyżej danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez nas drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach naszych stron, narzędzi internetowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

 • W celu zapewnianie bezpieczeństwa usługi , dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w celu promocji własnych usług.
 • W celu marketingowym oraz w celu dostosowania zawartości naszych serwisów możemy także analizować treści jakie zostały uruchomione lub wyświetlone na stronach, które odwiedziłeś oraz sposób ich uruchomienia lub wyświetlenia (przykładowo jeśli wielu użytkowników przesuwa ekran by zobaczyć daną treść postaramy się ją umieścić w bardziej widocznym miejscu, a w przypadku gdy zaprezentowana zostanie Ci określona reklama postaramy się dobrać do niej inne adekwatne miejsce). Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Dane te przetwarzane są w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę, a w przypadku niektórych Partnerów w oparciu o uzasadniony interes administratora. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania ww. danych jest uzasadniony interes administratora możesz wyrazić wobec niego sprzeciw. Zarządzanie Twoimi zgodami i wyrażenie lub wycofanie sprzeciwu, o którym mowa powyżej możliwe jest w ramach udostępnianego przez nas narzędzia

Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,

Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora). Przeprowadziliśmy testy równowagi w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które realizujemy w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, wskazane powyżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat testów równowagi – skontaktuj się z nami.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 • masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):
 • masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami na wyżej wskazane adresy.

Komu udostępniamy dane?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności kancelariom prawnym.
Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na przetwarzanie (a w niektórych przypadkach w oparciu o uzasadniony interes administratora) Twoich danych osobowych, zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie – w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników.

Przekazywanie danych poza EOG

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów np. Google czy Facebook, Yandex mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

Załącznik do polityki prywatności:
Polityka cookies dla strony internetowej Vosti: www.vosti.pl

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.
Na naszych stronach takich jak pliki np. cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach,.
Korzystając z tej Strony, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania z tej Strony internetowej

W jakim celu stosujemy Cookies?

Vosti stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:

 • by Strona działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronie do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,
 • by ułatwić prezentowanie Użytkownikowi reklam na Stronie dopasowanych do jego zainteresowań,
 • do zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie korzystają ze Strony) oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Strony, na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie informacji nt. używania naszej strony w celu jej stałego poprawiania.

Co to są pliki cookies i do czego służą?

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Strony, na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie informacji nt. używania naszej strony w celu jej stałego poprawiania.

Jakich plików cookies używamy?

Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

 • Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są niezbędne, aby niektóre funkcjonalności Portalu działały poprawnie.
 • Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie z Portalu jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
 • Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania ze Portalu.
 • Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane prze strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Pliki cookies używane przez Portal można podzielić na następujące kategorie:

 • Niezbędne pliki cookies,
 • Analityczne pliki cookies,
 • Marketingowe pliki cookies.
 • Niezbędne pliki cookies

Niezbędne pliki cookies obejmują ściśle niezbędne pliki cookies, których używamy do funkcjonowania Portalu oraz funkcjonalne pliki cookie, które pomagają w działaniu i projektowaniu strony. Ulepszają one funkcjonalność Strony, a także umożliwiają jej personalizację.
Niezbędne pliki cookie są ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania. Działania te stanowią żądanie świadczenia usług, w tym ustawienie Twoich preferencji dotyczących prywatności, czy też wypełnienie formularzy (np. formularza kontaktowego).
Funkcjonalne pliki cookie pomagają nam zapamiętać wybrane przez Ciebie ustawienia strony, czy też pomagają przy innych funkcjach podczas przeglądania i korzystania ze Strony. Pliki te pomagają nam zapamiętać Twoje preferencje i ułatwiają funkcjonowanie Strony, kiedy odwiedzasz ją ponownie.
Możesz dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób by blokowała ona działanie tego rodzaju plików cookies. Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, to niektóre części Strony mogą nie działać.

Analityczne pliki cookies

Analityczne pliki cookies pomagają badać statystyki dotyczące ruchu na Portalu oraz sprawdzać źródła tego ruchu. Ponadto, umożliwiają uzyskać informację, które zakładki strony są najbardziej popularne, a także jak użytkownicy poruszają się po Portalu. Pliki te mają na celu poprawić komfort korzystania z Portalu. Dodatkowo, dzięki analitycznym plikom cookies mamy możliwość wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).
Na działanie analitycznych plików cookies niezbędna jest Twoja zgoda. Możesz dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób by blokowała ona działanie tego rodzaju plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania swoimi plikami cookies (wyrażenia i wycofania zgody), przeczytaj pkt 5 Polityki.

Marketingowe pliki cookies

Marketingowe pliki cookies mogą być instalowane na Portalu przez naszych partnerów. Marketingowe pliki cookies umożliwiają profilowanie reklam wyświetlanych zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na Portalu, stosownie do Twoich preferencji w zakresie wyboru usług, na podstawie posiadanych przez nas danych, w tym Twojego zachowania na Portalu.
Na działanie marketingowych plików cookies niezbędna jest Twoja zgoda. Możesz dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób by blokowała ona działanie tego rodzaju plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania swoimi plikami cookies (wyrażenia i wycofania zgody), przeczytaj pkt 5 Polityki.

Jak długo przechowujemy pliki cookies?

Sesyjne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia przez Ciebie Portalu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu p przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Jak zarządzać plikami cookies?

Twoja zgoda nie jest wymagana na działanie niezbędnych plików cookies.
Analityczne pliki cookies i marketingowe pliki cookies nie zostaną zainstalowane na Twoim urządzeniu bez Twojej zgody. Możesz wyrazić zgodę lub ją wycofać w dowolnym momencie poprzez:

 • konfigurację ustawień przeglądarki internetowej.

Należy jednak pamiętać, że jeśli wyłączysz działanie plików cookies, nie będziesz w stanie w pełni korzystać z niektórych elementów Strony
Pamiętaj o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

Sposoby konfigurowanie ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Masz również możliwość wyłączenia następujących plików cookies:
 • Możesz wyłączyć pliki cookie „Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Zmiany Polityki plików cookies

Możemy dokonywać zmian w niniejszej polityce, w szczególności w celu dostosowania jej do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. Zmiany w polityce wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jej zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące plików cookies lub przetwarzania przez Vosti z danych osobowych, skontaktuj się nami za pośrednictwem adresu email:

iodo@vosti.pl