Vosti Sp. z o.o.

Pon-pt: 8:00 - 16:00

Dane firmy:

Vosti Sp. z o.o.

20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 14
NIP  9462648852

REGON 061693620

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (w całości wpłacony), KRS 0001003643
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS.
Nr konta: mBANK 57 1140 1094 0000 3384 0300 1001

Zgłoszenia serwisowe  https://vosti.pl/zgloszenie-serwisowe/

Wszelkie reklamacje prosimy kierować na maila reklamacje@vosti.pl