Zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej – wszystko co musisz wiedzieć.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu domu po zgłoszeniu mikroinstalacji fotowoltaicznej

„Chcę zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną. Czy muszę to gdzieś zgłosić lub uzyskać pozwolenie?” – takie pytanie od osób zainteresowanych domową produkcją energii ze źródeł odnawialnych powtarza się bardzo często.

W odpowiedzi uspokajamy zawsze potencjalnych klientów – mikroinstalacja fotowoltaiczna podlega obowiązkowi zgłoszenia do zakładu energetycznego, jednak proces ten nie jest skomplikowany. Dodatkowo nasi klienci nie muszą się niczym martwić – wszystkimi formalnościami zajmuje się zespół specjalistów Vosti.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT

Zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej – co należy zrobić?

W Vosti wszystko zaczyna się od audytu przeprowadzonego przez naszych doradców techniczno-handlowych. Na spotkaniu, które odbędzie się w Twoim domu nasz doradca opowie Ci o tym jak działa instalacja oraz dobierze dla Ciebie zestaw zgodny z Twoim zapotrzebowaniem energetycznym.

Na podstawie audytu otrzymasz indywidualny projekt oraz poznasz dalsze etapy instalacji własnej elektrowni. Zgodnie z ustawą o OZE mikroinstalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę przed dokonaniem montażu – nowelizacja ustawy o OZE zmieniła maksymalną moc mikroinstalacji z 40 do 50 kWh. Oznacza to, że teraz o pozwolenie na budowę muszą się starać wyłącznie właściciele instalacji o mocy powyżej 50 kWh.

podłączenie fotowoltaiki do sieci

Po montażu zestawu fotowoltaicznego przez naszą ekipę instalatorów, niezbędne jest zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje, takie jak:

  • dane zgłaszającego,
  • dane obiektu przyłączanego do sieci, w którym wykonano mikroinstalację,
  • dane przyłączanej mikroinstalacji,
  • świadczenie instalatora mikroinstalacji,
  • wymagane załączniki (karty katalogowe modułów i falownika, wymagane certyfikaty, schemat elektryczny, specyfikacje techniczne, pełnomocnictwo).

 

Do zgłoszenia należy dodać również załączniki świadczące o jakości instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej. Na liście znajdują się takie dokumenty, m.in.:

  • Schemat instalacji elektrycznej przedstawiający metodę podłączenia mikroinstalacji,
  • Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych,
  • Certyfikat sprzętu potwierdzający dostosowanie urządzeń do standardów określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

 

Zgłoszenie można wykonać poprzez stronę internetową operatorów lub dostarczając dokumentację w formie papierowej drogą pocztową.

Następnie w ciągu 30 dni Zakład Energetyczny ma obowiązek bezpłatnej wymiany licznika na dwukierunkowy. Otrzymasz certyfikat przystosowania sieci elektroenergetycznej do przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej i możesz podpisać umowę z operatorem. Pamiętaj, że zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z 20 lutego 2015 r. masz obowiązek informowania operatora w przypadku ew. modernizacji instalacji fotowoltaicznej, wyłączeniu jej, czy zmianie danych użytkowników instalacji.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT

Kiedy zgłoszenie fotowoltaiki nie wystarczy i należy ubiegać się o pozwolenie na budowę?

Instalacje fotowoltaiczne możemy podzielić na:

  • do 50 kW,
  • powyżej 50 kW.

 

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej instalacje poniżej 50 kW zgodnie z obecnymi przepisami uznawane są jako mikroinstalacja fotowoltaiczna. Na tego typu systemy nie potrzebujemy pozwolenia i wystarczy samo zgłoszenie. Gdy moc instalacji przekroczy granicę 50 kW (niezależnie od miejsca usytuowania paneli), inwestor zobowiązany jest do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Co dalej? Gdy zakończymy proces instalacji sukcesem, pozostaje uruchomienie instalacji PV przez użytkownika. W Vosti naszym założeniem jest maksymalne wsparcie klientów i użytkowników na każdym etapie inwestycji oraz eksploatacji układów fotowoltaicznych – niezależnie od ich rozmiarów.

Jesteśmy zatem z Tobą zawsze, gdy tego potrzebujesz – skontaktuj się z nami i przekonaj się, że Twoja satysfakcja to priorytet, który zespół Vosti stawia na pierwszym miejscu. To nic nie kosztuje!

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT