Tytuł Top Managera 2020 Roku “Kuriera Lubelskiego” Dla Przemysława Smolińskiego

Jest nam niezwykle miło ogłosić, że Prezes Vosti, Przemysław Smoliński otrzymał tytuł Top Managera 2020 r. Województwa Lubelskiego w konkursie organizowanym przez Kurier Lubelski.

Konkurs Top Manager miał na celu wyłonienie najlepszych managerów lubelskich firm, cechujących się skutecznością w zarządzaniu firmą, zwłaszcza w tak trudnym czasie jakim jest pandemia.

Zgłoszeń kandydatów dokonywały władze samorządowe – prezydenci miast oraz starości. Finałowa 10 została oceniona według kryteriów takich jak innowacyjność, rozwiązania wdrożone podczas Covid-19, wyniki ekonomiczne w ostatnich dwóch latach, działalność charytatywna. 

W przypadku Vosti jury doceniło szybki rozwój firmy w 2020 r. – osiągnięte wyniki finansowe oraz wykorzystany czas pandemii np. na pozyskanie najlepszych pracowników i rozwój oddziałów. Doceniony został sposób zarządzania firmą, troska o pracowników oraz stawianie na jakość. Począwszy od kontaktu z klientem poprzez kolejne etapy: dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, oferowanie kompleksowej obsługi, aż po doskonałe serwisowanie.

Moim zdaniem o wyjątkowości Vosti na rynku świadczy rzeczywiste funkcjonowanie w zgodzie z wartościami bliskimi zarówno Klientom, ale – i to należy jasno podkreślić – także Pracownikom. Oferujemy im wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i stabilność. Dlatego jesteśmy postrzegani w kategoriach firmy-przyjaciela, zaufanego doradcy, który zawsze jest gotowy do pomocy. A to na rynku nie jest popularna postawa. Szczególnie w tych trudnych czasach, wiele firm decyduje się np. na redukcję załogi. My odwrotnie – zwiększamy liczbę pracowników. Obecnie w naszych strukturach znajduje się ponad 350 osób.

Przemysław Smoliński, Prezes Vosti

Z tej okazji zapraszamy do lektury wywiadu z Przemkiem, który ukazał się w najnowszym wydaniu „Strefa Biznesu”.