Rynek fotowoltaiki w Polsce

Osoba z kalkulatorem i żarówką do wpisu rynek fotowoltaiki w polsce

Wbrew zapowiedziom kolejnych ekip rządzących, ceny prądu w Polsce wciąż są wysokie. Szczególnie odczuwają to w comiesięcznych budżetach indywidualne gospodarstwa domowe. Alternatywą dla usług tradycyjnych zakładów energetycznych są przydomowe elektrownie fotowoltaiczne. Z uwagi na korzystne rozwiązania ekonomiczne i ekologiczne, rynek fotowoltaiki w Polsce stale i systematycznie rośnie. Świadomość klientów jest kołem zamachowym dla branży fotowoltaicznej. Od kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że odnawialne źródła energii to przyszłość światowej energetyki, panele słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne coraz częściej planowane są w indywidulanych gospodarstwach domowych już na etapie projektowania domu i jego otoczenia. Z kolei klienci instytucjonalni decydują się na zakładanie farm fotowoltaicznych czyli instalacji naziemnych o tak dużej mocy, że wytwarzany przez nie prąd dystrybuowany jest do sieci elektroenergetycznej.

Farmy fotowoltaiczne i fotowoltaika w gospodarstwach indywidualnych

Farmy fotowoltaiczne to gwarantowane bezpieczeństwo energetyczne dla lokalnej społeczności. Osoba planująca uruchomienie farmy staje przed koniecznością znalezienia odpowiedniej lokalizacji spełniającej następujące warunki: musi to być teren o powierzchni co najmniej dwóch hektarów (jeśli chcemy uzyskać minimum 1MW energii) maksymalnie nasłoneczniony, na którym powietrze nie jest mocno zapylone (smog!). Zasadne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, żeby dowiedzieć się czy inwestycja jest opłacalna i jak szybko zwrócą się jej koszty.

W przypadku gospodarstwa indywidualnego koszt instalacji fotowoltaicznej wydaje się wysoki, ale trzeba mieć na uwadze fakt, że to inwestycja długoterminowa o wysokiej stopie zwrotu. Warto wiedzieć, że panele fotowoltaiczne działają przez cały rok – nie tylko, jak mogłoby się zdawać, wiosną i latem. Domowa instalacja fotowoltaiczna daje możliwość magazynowania nadwyżek energii elektrycznej, dzięki czemu prąd wyprodukowany w czasie najbardziej słonecznych miesięcy będziemy mogli wykorzystywać w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy zdarzają się długie tygodnie z pełnym zachmurzeniem.

Fotowoltaika – opłacalność i perspektywy

Opłacalność fotowoltaiki jest bardzo duża w skali całego roku. Instalacja fotowoltaiczna to jednorazowy duży wydatek, ale zaraz po podłączeniu gospodarstwa domowego do elektrowni słonecznej nasze rachunki za prąd spadną o 70-80%, a w niektórych przypadkach nawet o… 100%.Wszystko zależy od mocy instalacji. Oszczędność będzie spektakularna: w ciągu roku w domowym budżecie zostanie nawet kilka tysięcy złotych. Kolejny argument, równoważący ewentualny ból związany ze znacznym wydatkiem na poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej, to bardzo długa żywotność paneli – 25 do 35 lat. Jeśli mimo perspektywy obniżenia lub całkowitego zniwelowania rachunków za prąd oraz uniezależnienia się naszego gospodarstw domowego od sieci energetycznej cena instalacji fotowoltaicznej wydaje nam się za wysoka w stosunku do możliwości finansowych, warto postarać się o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Finansowanie fotowoltaiki

Przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne można finansować poprzez pozyskanie dotacji, subwencji czy preferencyjnych kredytów. Warto wiedzieć, że o większość dotacji, czyli o dofinansowanie bezzwrotne, starać się można dopiero po założeniu instalacji – mamy na to średnio rok. Poszukując dotacji koniecznie trzeba zajrzeć na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Program Prosument 2 i Program Czyste Powietrze). Na bieżąco musimy też śledzić serwisy internetowe poszczególnych województw, bo wiele z nich ma własne programy pozwalające na uzyskanie dotacji czy preferencyjnego kredytu na instalację fotowoltaiczną. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej do 2020 roku udział produkcji energii odnawialnych w pełnym bilansie energetycznym naszego kraju powinien wynieść 15%. Aby osiągnąć ten cel, umożliwia się prosumentom (czyli osobom, które pozyskują energię z własnych ogniw i przekazują ją do sieci dystrybucyjnej) korzystanie z rozmaitych form dofinansowania.

Od 1 stycznia 2019 osoby prywatne mogą odliczyć sobie koszt instalacji fotowoltaicznej od podatku.

Energetyka fotowoltaiczna a ekologia

Przetwarzanie energii słonecznej w energię elektryczną jest całkowicie ekologiczne. Odkąd zdaliśmy sobie sprawę, że nieodnawialne źródła energii – węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny – naprawdę ulegają wyczerpaniu albo szkodzą środowisku naturalnemu, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne przestały na się wydawać kosmiczną technologią dla wybranych. Fotowoltaika w Polsce pojawiają się w coraz większej liczbie gospodarstw domowych. Całkowita lub częściowa niezależność od zewnętrznych dostawców mediów tylko jeden z powodów, dla których decydujemy się zainstalować panele fotowoltaiczne. Kolejny to możliwość przyczynienia się do ochrony środowiska naturalnego, które na naszych oczach podlega niebywałej dewastacji – jakby niektórzy z nas nie wierzyli, że NIEodnawialny znaczy ulegający wyczerpaniu.