Oszczędności to nie wszystko. Co przedsiębiorca może zyskać dzięki fotowoltaice? [WYWIAD]

Vosti

Ceny za zużycie energii elektrycznej przez cały wzrastają. Podwyżki te najdotkliwiej odczuwają przedsiębiorcy. Jednym z rozwiązań przynoszących oszczędności i zwiększających niezależność energetyczną jest budowa własnej instalacji fotowoltaicznej. O tym jakie korzyści niesie takie rozwiązanie rozmawiamy z Krzysztofem Pańczykiem, Kierownikiem Oddziału Vosti Poznań.

– Coraz więcej przedsiębiorstw jest zmuszonych szukać oszczędności na różnych etapach swojego procesu produkcyjnego, wiele z nich doszło już do przysłowiowej ściany. W jaki sposób instalacja fotowoltaiczna może im pomóc?

– Ceny energii elektrycznej rosną z roku na rok, natomiast koszt instalacji fotowoltaicznej z każdym rokiem maleje. Technologia sprawia, że systemy są coraz mocniejsze i wydajniejsze, dzięki czemu relacja kosztu zakupu 1 kWh od zakładu energetycznego do kosztu własnej instalacji fotowoltaicznej jest coraz korzystniejsza. Oczywiście patrząc na tempo wzrostu cen energii elektrycznej różnice te będą się bardzo dynamicznie pogłębiać. To jeden z argumentów, dlaczego nie warto zwlekać z decyzją o takiej inwestycji. Druga sprawa, zwłaszcza w branży produkcji spożywczej, to relacja kosztów całkowitych do osiąganej rentowności. Świadomy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że nie można w nieskończoność ciąć kosztów nie wpływając tym samym na jakość swoich wyrobów. A to właśnie jakość jest dla wielu firm ich wyróżnikiem na rynku. Przedsiębiorstwo działające w branży spożywczej jest narażone na wiele czynników, które są nieprzewidywalne, a które w znaczący sposób mogą wpłynąć na ceny surowców. Od zjawisk globalnych, związanych na przykład ze zmianami klimatycznymi, po bardzo lokalne, takie jak ogniska różnych chorób zwierząt hodowlanych. To oczywiście duże uproszczenie, ale daje nam odpowiedź dlaczego warto inwestować w niezależność przedsiębiorstwa od dodatkowych kosztów.

– Rachunki za energię stanowią znaczący procent w bieżących wydatkach firmy. Czy inwestycja fotowoltaiczna może je rzeczywiście obniżyć?

– Przytoczę tutaj przykład jednego z naszych klientów, lidera sprzedaży w branży motoryzacyjnej. Na podstawie jego zapotrzebowania na prąd, które wynosiło 284,99 MWh rocznie, zainstalowana została u niego instalacja o mocy 50 kWp. W tabelce obok znajduje się roczny zysk netto w pierwszym roku działania instalacji.

Pod uwagę wzięliśmy tutaj kwestie takie jak procent zużycia własnego, szacowany procent odsprzedaży czy cenę energii netto. Okres zwrotu za inwestycję u naszego klienta wynosi 6 lat, oczywiście ewentualne dalsze wzrosty cen energii bądź wzrost cen dystrybucji energii mogą wpłynąć w kolejnych latach na jego skrócenie.

– Jaki pierwszy krok powinno podjąć przedsiębiorstwo, które chce zainwestować w zieloną energetykę?

– Przede wszystkim wybrać solidnego i sprawdzonego wykonawcę, który prawidłowo doradzi i obliczy zapotrzebowanie na energię oraz przeprowadzi profesjonalny audyt. Warto przy tym zwrócić uwagę na potencjalne inwestycje w park maszynowy, które w perspektywie najbliższych lat mogłyby znacząco wpłynąć na zapotrzebowanie w energię elektryczną. Jeżeli chodzi o sam montaż instalacji fotowoltaicznej, kluczową rolę odgrywają możliwości techniczne. Przy instalacji o mocy przekraczającej 50 kW niezbędne są zezwolenia budowlane. W tym wypadku proces wygląda bardzo różnie, w zależności od czynników indywidualnych oraz tempa procedowania lokalnych instytucji wydających takie decyzje.

– A co z nadwyżkami energii? Czy przedsiębiorca może je sprzedawać?

– W przypadku instalacji do 50 kW nie trzeba sprzedawać nadwyżek energii. Można powiedzieć na szczęście, ponieważ ceny sprzedaży za kWh, w stosunku do cen jakie płacimy do ZE są bardzo niskie. W tym wypadku przedsiębiorca może skorzystać z systemu bilansowania. Oznacza to, że za każdą kWh nadwyżki przekazanej do sieci energetycznej, może w ciągu roku odebrać 0,7 kWh (przy instalacjach o mocy od 2 do 10 kW odbiera 0,8 kWh). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku firm, których proces technologiczny wymaga dużego zapotrzebowania energetycznego, większość energii będzie konsumowana na bieżąco, a więc strata wynikająca z bilansowania będzie minimalna. 

– Wspomniał Pan na początku, że inwestycja w fotowoltaikę to nie tylko korzyści w sferze czysto ekonomicznej. Co dzięki własnej elektrowni słonecznej może jeszcze zyskać przedsiębiorstwo?

– Inwestycja w odnawialne źródła energii to nie tylko korzyści w krótkoterminowej perspektywie finansowej. To również swego rodzaju konieczność, którą narzucają firmom coraz bardziej świadomi zmian klimatycznych konsumenci. Wizerunek firmy, która dba o środowisko, a co za tym idzie, również o zdrowie swoich klientów, w wielu branżach staje się coraz ważniejszym argumentem w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Nie jest i nie powinien to być jedynie pusty slogan reklamowy, tylko element spójnej polityki rozwoju przedsiębiorstwa. W obecnej sytuacji przedsiębiorca, który myśli o długofalowym rozwoju biznesu musi być tego świadomy. Mówiąc wprost, budując wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie zyskuje nowych, lojalnych nabywców na swoje produkty. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci mogliśmy na rynkach obserwować różne trendy. Jednak jeden się nie zmienia – firmy, które wpływają w pozytywny sposób na swoje otoczenie dużo na tym zyskują. Niezależnie od tego, czy patrzymy na międzynarodowe korporacje, czy małe i średnie przedsiębiorstwa. Moim zdaniem, będzie to w niedługim czasie jeden z kluczowych czynników w budowaniu przewagi na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

– Z czego wynika tak ogromne zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i dynamiczny rozwój Państwa branży? 

– Produkcja prądu przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii z roku na rok zyskuje popularność nie tylko na świecie, ale również w Polsce – Instytut Energetyki Odnawialnej prognozuje, że na koniec tego roku moc zainstalowana może wzrosnąć już do 2,5 GW (w maju zbliżyła się do 2 GW, notując 176 % wzrostu rok do roku). Trudno się dziwić, ponieważ inwestycja w tego rodzaju rozwiązania leży w interesie nas wszystkich. I to nie tylko ze względu na pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ale przede wszystkim z uwagi na opłacalność wytwarzania prądu z OZE, szczególnie w obliczu rosnących cen energii elektrycznej. To sprawia, że zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa szukają sposobu na obniżenie tych kosztów i uniezależnienie się od publicznych dostawców prądu. Instalacja fotowoltaiczna to bez wątpienia najlepszy z tych sposobów.

Wywiad ukazał się w miesięczniku dla branży przetwórstwa mięsnego „Rzeźnik Polski”.