Nasłonecznienie w Polsce a panele fotowoltaiczne

Osoba przy instalacji fotowoltaicznej

Entuzjaści pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł często odwlekają inwestycje w panele słoneczne (solary) albo ogniwa fotowoltaiczne obawiając się, że pogoda w Polsce nie sprzyja ich funkcjonowaniu. Tymczasem warunki klimatyczne w naszym kraju uznawane są za optymalne dla funkcjonowania paneli fotowoltaicznych i słonecznych. Także stale zmieniające się regulacje prawne wychodzą naprzeciw coraz liczniejszej rzeszy amatorów uniezależniania gospodarstw domowych od sieci energetycznej.

Mapa nasłonecznienia Polski

Nasłonecznienie definiujemy jako sumę natężenie promieniowania słonecznego na określoną powierzchnię w określonym czasie. Wyraża się je np. w kWh/m2. Informacja o tym jakie jest średnie roczne nasłonecznienie na danym terenie, w jakich miesiącach i na jakich terenach jest ono szczególnie intensywne pomaga prognozować uzyski energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Mapa nasłonecznienia Polski wskazuje, że największe natężenie promieniowania słonecznego występuje w części centralnej i południowej od wiosny do jesieni. Choć jak wspomniano mapa pomaga prognozować uzyski energii, to jednak samo natężenie promieniowania słonecznego na danym terenie nie determinuje sensowności zakładania instalacji fotowoltaicznej. Choć największe nasłonecznienie występuje na południu Europy, to Niemcy i Wielka Brytania są liderami w montażu instalacji fotowoltaicznych o znacznej mocy. Warunki pogodowe w Polsce zbliżone są do niemieckich, mamy więc takie same szanse na optymalne wykorzystanie każdej przydomowej instalacji fotowoltaicznej.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT

Czy klimat w Polsce sprzyja inwestycjom w panele fotowoltaiczne?

Można więc powiedzieć, że klimat w Polsce sprzyja inwestycjom w panele fotowoltaiczne. W skali kraju 80% uzysków energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej będzie przypadało na półrocze letnie oraz miesiące wiosenne i jesienne, ale na południu Polski może to być nawet o 10% więcej w stosunku do obszarów najbardziej wysuniętych na północ.

Ulegamy złudzeniu, że to upały i długo utrzymująca się słoneczna bezwietrzna pogoda są najlepsze dla produkcji energii elektrycznej przy pomocy ogniw fotowoltaicznych. Tymczasem taka właśnie aura prowadzi do przegrzewania się ogniw i spadku sprawności tych urządzeń. Dlatego klimat na terenie Polsku uchodzi za optymalny – śmiało możemy montować przydomowe ogniwa fotowoltaiczne i oczekiwać spektakularnych obniżek rachunków za prąd. Oszczędności w domowym budżecie pojawią się już w pierwszym roku użytkowania instalacji i, w zależności od jej rodzaju, mogą sięgać nawet 100% – to co najmniej kilka tysięcy złotych zaoszczędzone na rachunkach.

Fotowoltaika w Polsce

Fotowoltaika w Polsce staje się więc coraz popularniejsza, a inwestorów indywidualnych nie odstręcza nawet fakt, że koszt instalacji to jednorazowy duży wydatek. Wśród inwestorów przeważa bowiem myślnie perspektywiczne: instalacja fotowoltaiczna ma bardzo długą żywotność (25-35 lat), a znajdujące się w zasięgu jej działania gospodarstwo domowe staje się samowystarczalne energetycznie – uniezależnia się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej i cieplnej.

Czy przydomowa instalacja fotowoltaiczna jest opłacalna?

Jak w takim razie jest z opłacalnością fotowoltaiki w Polsce? Fotowoltaiczna instalacja przydomowa jest więc w długiej perspektywie bardzo opłacalna. Argumenty próbujące dowodzić, że natężenie promieniowania słonecznego w Polsce jest zbyt słabe, a sama instalacja to zbyt wysokie koszty są chybione. Każde gospodarstwo domowe, w którym zainstalowane zostaną fotowoltaika może także magazynować nadwyżki energii i wykorzystywać je w miesiącach o najmniejszym nasłonecznieniu. Już choćby dlatego mapa nasłonecznienia Polski nie może stać się argumentem przemawiającym za rezygnacją z inwestycji w odnawialne źródła energii – nawet wtedy, kiedy budujemy dom w najmniej nasłonecznionych rejonach kraju. Jeśli więc planujemy budowę naprawdę nowoczesnego i proekologicznego domu, już na etapie projektu warto uwzględnić usytuowanie paneli fotowoltaicznych albo solarów.

Wpływ instalacji fotowoltaicznej na środowisko

Jak wspomniano, jednym z największych atutów instalacji fotowoltaicznych pozostaje ich ekologiczny charakter. Odejście od rabunkowej eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii przyczynia się do przywrócenia równowagi w przyrodzie. Instalacje fotowoltaiczne nie mają negatywnego wpływu na otoczenie. Wzrastająca świadomość ekologiczna Polaków sprawia, że decydujemy się na czerpanie energii ze źródeł odnawialnych, a rządzący czynią starania o takie zmiany w prawie, które umożliwią inwestorom indywidualnym pozyskanie funduszy na przydomowe instalacje fotowoltaiczne.

Ceny prądu utrzymują się nieustannie na wysokim poziomie. Uniezależnienie gospodarstwa domowego od zewnętrznych dostawców energii jest oznaką myślenia perspektywicznego. Zgodnie z unijnymi zaleceniami, do roku 2020 udział produkcji energii odnawialnych w pełnym bilansie energetycznym naszego kraju powinien wynieść 15%. Przy obecnym tempie rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce wydaje się całkowicie wykonalne.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT