Instalacja fotowoltaiczna dla firm – podpowiadamy jaka instalacja będzie się najbardziej opłacała w firmach

Instalatorzy fotowoltaiki

Inwestor może zdecydować się na montaż fotowoltaiki w dowolnym momencie, ponieważ nie łączy się to z wymianą instalacji elektrycznej. Panele wykorzystują już istniejącą instalację – zazwyczaj skrzynkę rozdzielczą. Różnica polega jedynie na posiadaniu własnej mikroinstalacji, która produkuje prąd. Zależnie od rodzaju inwertera zasilana jest jedna lub trzy fazy. Fotowoltaika może zostać zamontowana zarówno na dachu, jak i na gruncie. Najlepszy do montażu fotowoltaiki jest dach skierowany na południe o nachyleniu pod kątem około 35 stopni. Ważne, by żaden obiekt nie przysłaniał paneli fotowoltaicznych.

Jak skutecznie zmniejszyć wysokość rachunków za prąd?

Ciągły wzrost cen energii i paliw sprawia, że inwestycja w fotowoltaikę jest coraz bardziej opłacalna. Sprzyjają jej również dostępne dofinansowania oraz możliwość przekazywania wyprodukowanych nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej. W czasie większego zapotrzebowania na energię, inwestor może ją swobodnie odebrać z sieci, co wpłynie na znaczne zmniejszenie rachunków za prąd. Jak podaje GUS, zakup surowców i energii stanowi prawie połowę wydatków polskich przedsiębiorców.

Jednym ze sposobów na ich optymalizację jest montaż instalacji fotowoltaicznych, które od lat zyskują na popularności ze względu na szybki zwrot poniesionych kosztów. Również dane niezależnych badaczy wskazują na dynamicznie postępujący wzrost cen energii elektrycznej dla firm, rzędu 5%-10% w skali roku. Proste staje się zatem twierdzenie, że im wyższe ceny energii, tym bardziej opłacalna staje się produkcja własnej energii elektrycznej.

Zwrot energii elektrycznej oraz obniżenie kosztów

Dzięki ustawie OZE z 2016r. przedsiębiorstwa mogą korzystać ze zwrotu środków za wyprodukowaną nadwyżkę energii elektrycznej, która może powstać np. w weekend, gdy firma nie prowadzi działalności. Taki zwrot polega na dokładnym obliczeniu ilości energii, która nie została wykorzystana przez przedsiębiorstwo, a została wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną. Ta ilość energii zostanie zarejestrowana przez dwukierunkowy licznik energii elektrycznej, który to zostanie bezpłatnie wymieniony przez zakład energetyczny po wcześniejszym złożeniu odpowiednich dokumentów. Dzięki możliwości, którą gwarantuje ustawa, za każdą kWh wprowadzoną do sieci, przedsiębiorca otrzyma zwrot w wysokości 100% ceny hurtowej za 1 kWh za ubiegły rok.

Najwyższej jakości sprzęt doskonale sprawdzi się zarówno do zastosowań przemysłowych jak i biznesowych. Nowoczesne, praktyczne i wygodne w obsłudze systemy sprostają każdym, nawet największym wymaganiom. Ponieważ w długiej perspektywie ceny paliw i energii wzrastały i nadal przewiduje się ich wzrost w przyszłości, to atrakcyjność stosowania fotowoltaiki (w skrócie PV) staje się coraz wyższa. Opłacalność stosowania takich systemów jest zresztą tym wyższa, im bardziej obniżają się ceny ich zakupu. Oficjalne dane podają, że w latach 2008-2014 średnie światowe ceny samych paneli PV obniżyły się o ponad 80%, a na największym europejskim rynku fotowoltaiki – w Niemczech, koszty inwestycji dla takich systemów w latach 2009-2013 obniżyły się średnio o 53%.

Formy dofinansowania instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorców

Biorąc pod uwagę wzrost cen paliw i energii przy jednoczesnym spadku kosztów inwestycji dla systemów PV, można się łatwo domyślać, że opłacalność zastosowania fotowoltaiki będzie bardzo atrakcyjna. Sprzyjają temu dodatkowo mechanizmy wsparcia finansowego. Czy warto zastosować fotowoltaikę już teraz czy jednak lepiej czekać na korzystniejsze warunki zakupu? Jak pokazują dane z rynku, obecne ceny systemów PV są od pewnego czasu stabilne i warto zawczasu wykorzystać obecny pozytywny dla energetyki trend.

O dofinansowaniu do fotowoltaiki dla firm mówi się dużo. Szczególnie w ostatnim czasie, kiedy instalacje odnawialnych źródeł energii zaczęły zyskiwać na popularności i pojawił się program Czyste Powietrze. Jednak trzeba pamiętać, że obecnie dotacja na fotowoltaikę w postaci finansowej jest dostępna tylko na poziomie regionalnym w niektórych województwach. Wraz z uruchomieniem programu Czyste Powietrze ograniczone zostały budżety na lokalne dofinansowania.

Ukłonem w stronę inwestorów jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która została znowelizowana. Od 1 stycznia br. zaczęła obowiązywać ulga termoizolacyjna, według której każda osoba będąca właścicielem domu jednorodzinnego, może odliczyć od podstawy podatku dochodowego do 53 000 zł z VAT, wydatków poniesionych na panele fotowoltaiczne. Póki co ulga ta dotyczy głównie prywatnych inwestorów, jednak najprawdopodobniej już niedługo będą z niej mogli skorzystać również przedsiębiorcy.

Inwestor może odliczyć od podatku wydatki związane z materiałami budowlanymi, zakupem urządzeń oraz opłaceniem usług montażowych. Muszą być one jednak ściśle związane z częściową lub całkowitą zmianą tradycyjnych źródeł energii na odnawialne. Kwota ta nie powinna przekraczać 53 000 zł, jednak w przypadku, gdy kwota odliczenia nie ma pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, wówczas może on dokonywać odliczeń przez kolejne lata, ale nie dłużej niż przez 6 lat.