FORMALNOŚCI

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

1. Podatek VAT a cena netto

Podatek VAT dla budynków mieszkalnych nie przekraczających powierzchni 300 m2 wynosi 8%. Natomiast dla budynków mieszkalnych, których powierzchnia przekracza 300m2 stosuje się dwie stawki: 8% oraz 23% (w proporcji określonej według metrażu).

2. Kto ponosi odpowiedzialność za koszty wymiany licznika?

Odpowiedzialność ponosi zakład energetyczny.

3. Czy zakład energetyczny może nie udzielić zgody na uruchomienie instalacji?

W przypadku, gdy instalacja została podłączona do sieci w sposób prawidłowy, a jej moc jest zgodna z warunkami przyłączenia, zakład energetyczna jest zobowiązany do wydania zgody na uruchomienie instalacji.

4. Czy potrzebuję pozwolenia na budowę lub innych decyzji administracyjnych?

Naziemne i dachowe instalacje fotowoltaicze nie przekraczające mocy 40kW nie wymagają pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych lub innych decyzji administracyjnych niezbędnych przy większych inwestycjach.

5. Jakie zmiany wprowadza ustawa o odnawialnych źródłach energii ?

Nowa ustawa o źródłach odnawialnych z dnia 1 lipca 2016 r., to szereg korzyści finansowych dla osób posiadających małe instalacje fotowoltaiczne. Daje możliwość rozliczenia się z zakładem energetycznym na zasadach net-meteringu (systemu opustów). To sposób opierający się na rozliczeniu za zakupy i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznej, a posiadaczem mikroinstalacji. Dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nie obejmując przedsiębiorców. Rozliczenie energii odbywa się tu na podstawie rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu).

Od 1 lipca właściciele instalacji do 10 kW korzystają z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Biorąc pod uwagę, że w większości przypadków odpowiednio dobrana instalacja może wytwarzać więcej energii niż wynosi przeciętne zapotrzebowanie użytkownika, rachunek za energię może spaść nawet o 90%.

Posiadacze mikroinstalacji rozliczający się na zasadach net-meteringu nie będę również ponosić kosztów opłat dystrybucyjnych – Ustawa o OZE zniosła opłaty dystrybucyjne dla prosumentów (osób fizycznych posiadających mikroinstalacje).

6. Czy Vosti zapewni mi serwis pogwarancyjny?

Zapewniamy opiekę pogwarancyjną w trakcie trwania okresu gwarancji. Po upływie tego okresu służymy pomocą w zakresie serwisu instalacyjnego.

7. Jak wygląda proces uruchomienia instalacji?

Uruchomienie instalacji to bardzo prosty proces. Kończąc etap montażu, składamy zgłoszenie do Zakładu Energetycznego. W terminie 30 dni od daty jego zgłoszenia powinien nastąpić odbiór instalacji. Zakład energetyczny na własny koszt wymienia licznik energii na tzw. licznik dwukierunkowy, weryfikując poprawność podłączenia instalacji i wydając zgodę na jej uruchomienie. Jesteśmy z Tobą na tych wszystkich etapach: przygotowujemy dla Ciebie wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia instalacji oraz koordynujemy cały proces.

8. Czym jest net-metering i kogo dotyczy?

Net metering (system opustów), wprowadzony przepisami nowej ustawy o OZE to sposób rozliczania za zakup i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznym a posiadaczem mikroinstalacji. Dotyczy wyłącznie osób fizycznych i nie obejmuje przedsiębiorców. To sposób opierający się na rozliczeniu za zakupy i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznej, a posiadaczem mikroinstalacji. Dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nie obejmując przedsiębiorców. Rozliczenie energii odbywa się tu na podstawie rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu).

Właściciele instalacji do 10 kW od 1 lipca korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Nie ma opłaty dystrybucyjnej. W rachunku pozostają jednak opłaty stałe w kwocie ok 160 zł rocznie (m.in. opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa).

9. Czy za oddaną do sieci energię będzie pobierana opłata dystrybucyjna?

Nie, za oddaną do sieci energię nie będzie pobieranej opłaty.

10. Ile wynosi gwarancja na panele?

Gwarancja na panele wynosi:

    • 12 lat na wady materiałowe, gwarancja liniowa i skokowa na krzywą spadku mocy (spadek max 0,7 % rocznie; min. 90% mocy po 12 latach; min. 82% mocy po 25 latach) ,

Gwarancja na falownik wynosi:

    • Falownik Fronius – 7 lat (z możliwością przedłużenia do 15 lat);
    • Falownik Socomec – 5 lat;

Falownik SMA – 5 lat (z możliwością przedłużenia do 25 lat)

Gwarancja dotycząca montażu instalacji wynosi:

5 lat.

11. Czy wymagane są okresowe przeglądy?

Okresy przeglądowe nie są wymagane, instalacja nie wymaga także konserwacji.