Vosti w TOP 5 wśród liderów polskiego rynku fotowoltaiki

W rankingu Instytutu Energetyki Odnawialnej 2020 r. Vosti Energy zajęła 5. miejsce pod względem zainstalowanej mocy w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Nasz udział wśród firm objętych badaniem w 2020 r. wyniósł 5,53 %. Łączna moc w wykonanych mikroinstalacjach wśród firm biorących udział w badaniu rynku PV wyniosła 418 MW.

Ranking powstał na podstawie badań statystycznych związanych z publikacją przez Instytut Energii Odnawialnej raportu “Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Dziewiąta edycja raportu to podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Warto dodać, że raport ten opisuje wyjątkowy moment w rozwoju branży PV i całej krajowej energetyki. W 2020 roku 1,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w kraju
pochodziło ze źródeł fotowoltaicznych! Tym bardziej jesteśmy dumni, że właśnie w tym niezwykłym dla naszej branży czasie mogliśmy znaleźć się w TOP 5 wśród największych firm na polskim rynku fotowoltaiki.

Ostatni rok był również przełomy dla rozwoju Vosti. W czerwcu przekroczyliśmy liczbę 7 000 zamontowanych instalacji. Obecność w TOP 5 rankingu firm fotowoltaicznych w Polsce to kolejne potwierdzenie tego, że nasza ciężka praca i wysiłek, który włożyliśmy w rozwój firmy, szczególnie w tak trudnym dla rynku okresie pandemii opłacił się. Nie spoczywamy jednak na laurach – w najbliższym czasie spodziewamy się znacznego przyrostu liczby montowanych przez nas instalacji. Z jednej strony będzie miał na to wpływ sezon letni, z drugiej startujący już za dwa dni (1 lipca) Program Mój Prąd 3.0.

W przeprowadzonym przez IEO badaniu rynku fotowoltaicznego w Polsce w 2020 r. wzięło udział 60 firm. W większości są to firmy funkcjonujące w branży PV od co najmniej kilku lat, o ugruntowanej pozycji, mające znaczące udziały w rynku fotowoltaicznym. Liderem rankingu zostały takie firmy jak Columbus, Hymon oraz Edison Energia.

______________

Instytut Energetyki Odnawialnej został założony w 2001 r. jako niezależna grupa badawcza/think tank, jeden z pierwszych w Polsce prywatnych instytutów naukowych. Jednostka łączy prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami oraz działalnością konsultingową w sektorach energii wiatrowej i słonecznej, ciepłownictwa, rynku energii oraz regulacji prawnych.

Raport jest dostępny do pobrania na stronie Instytutu: https://ieo.pl/pl/raporty