VOSTI NAGRODZONE TYTUŁEM SOLIDNEGO PRACODAWCY 2020

Vosti znalazło się w gronie najlepszych pracodawców konkursu „Solidny Pracodawca Roku 2020”. To prestiżowy konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce. Program powstał przede wszystkim po to, by wyłonić oraz promować organizacje cechujące się wzorcową polityką personalną przekładają się na jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym polskim rynku.

Podstawą zarządzania w VOSTI jest szczera, otwarta komunikacja oraz zaufanie, jakim darzymy naszych pracowników. W zagrożeniach znajdujemy szansę, tak było np. w przypadku COVID-19. Jednocześnie uważam, że każdy biznes powinien być oparty na wartościach. Dla nas to przede wszystkim ludzie i lokalność. Wierzę w nieszablonowe podejście do budowania organizacji, połączenie tego co najlepsze w korporacji z wartościami firm rodzinnych. Nazywamy to u nas w firmie – połączeniem “twardego z miękkim”. Kluczem do sukcesu jest wspieranie zarówno swoich pracowników jak i lokalnej społeczności. Im więcej pojawi się dobrych firm, które szanują pracownika i robią dobre rzeczy w swoim otoczeniu, tym lepsza będzie rzeczywistość wokół nas. U nas podstawą jest zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Standardem jest umowa o pracę, terminowa wypłata wynagrodzeń, jasny i klarowny system premiowy, a także benefity takie jak np. karta multisport czy prezenty urodzinowe. Zakładając firmę 4 lata temu miałem 27 lat, zdecydowałem wtedy, że albo będę biznes robił właśnie w taki sposób albo wcale. – mówi Przemysław Smoliński, Prezes Vosti.

Przemysław Smoliński, Prezes Vosti

Nagroda “Solidnego Pracodawcy” przyznawana jest przedsiębiorstwom, które inwestują w nowoczesne modele zarządzania personelem, kierują się dbałością o bezpieczeństwo, warunki pracy oraz rozwój pracowników.

Kryteria, jakimi organizator programu kieruje się przy wyborze firm nominowanych, a następnie laureatów, to przede wszystkim wskaźnik solidności zatrudnienia, w którym główną rolę odgrywają następujące kwestie:
– warunki pracy (respektowanie przepisów BHP, prawo pracy, itp.)
– terminowość wypłat
– warunki socjalne
– ścieżka kariery (szkolenia pracowników)
– opinie o firmie zewnętrzne i wewnętrzne
– dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat (stan zatrudnienia w ostatnich latach, jego wzrost, spadek – przyczynowość tych zjawisk)

Program Solidny Pracodawca Roku organizowany jest w partnerstwie z polskimi organizacjami pracodawców, tj.: Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia, Pracodawcy RP, Business Centre Club oraz Fundacją Wiedza bez Granic.

Więcej informacji na temat konkursu Solidny Pracodawca Roku na stronie: solidnypracodawca.pl