Instalacja fotowoltaiczna okiem architekta

Wielu klientów w Polsce już na wstępnym etapie projektu domu stara się wpisać rozwiązania proekologiczne w architekturę w taki sposób, by tworzyły z budynkiem spójną estetykę i narrację. Jednym z przykładów jest odpowiednio zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna, która wpisuje się zarówno w bryłę budynku, jak i otaczający go krajobraz. Decyzję o wyborze źródła energii ze słońca można jednak podjąć na każdym etapie inwestycji, ważne jednak, by panele fotowoltaiczne zostały zamontowane prawidłowo i z zachowaniem zasad BHP.

Im wcześniej, tym lepiej?

– Decyzja o instalacji fotowoltaicznej na etapie projektu nie generuje dla inwestora żadnego dodatkowego procesu, który mógłby zaburzyć harmonogram budowy – wyjaśnia Jacek Dudkiewicz, inżynier kreatywny, architekt i projektant wnętrz.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu fotowoltaiki nie powinno wiązać się z problemami również na etapie wykończonego obiektu budowlanego, a także gdy budynek od lat jest już użytkowany. Istotne jest bowiem określenie parametrów instalacji i założeń, zgodnie z którymi ma funkcjonować – przede wszystkim optymalnej mocy, a co za tym idzie – liczby paneli. To zadanie dla dostawcy. Ważne jest, by instalacja została założona przez wyspecjalizowaną, profesjonalną firmę i podłączona do sieci w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania.

– Wybór odpowiedniego partnera w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej jest kluczowy – pomaga zapobiec np. coraz częstszym pożarom paneli, do których dochodzi często w przypadku samodzielnego montażu – Paweł Bartosik z firmy Vosti, oferującej kompleksowe usługi z zakresu instalacji fotowoltaicznych.

Dylematy inwestora

– Podstawowe pytanie, które zadają sobie klienci przed zakupem, to oczywiście koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej. Nierozerwalnie związana z nim jest też stopa zwrotu z inwestycji, bo trzeba wiedzieć, że znakomita większość inwestorów myśli o fotowoltaice długoterminowo. Padają także pytania techniczne o to, w jaki sposób takie panele można montować, z czym wiąże się ich montaż i czy instalacja elektryczna będzie musiała być przystosowana do fotowoltaiki w specjalny nietypowy sposób – wskazuje Jacek Dudkiewicz.

Dla świadomego inwestora, myślącego przez pryzmat korzyści nie tylko ekonomicznych, ale i ekologicznych, a także planującego wzrost wartości nieruchomości, decyzja o fotowoltaice jest istotna i wymaga określenia już na etapie koncepcji.

– Inną grupę stanowią klienci, którzy rozmowę o fotowoltaice rozpoczynają od dopłat i programów rządowych. Zadaniem architekta jest pogodzenie obu tych stanowisk – dodaje Jacek Dudkiewicz.