Mój prąd – gdzie złożyć i jak poprawnie wypełnić wniosek?

Instalacja fotowoltaiczna obraz do wpisu mój prąd

Dla osób inwestujących w fotowoltaikę i własne elektrownie słoneczne są dostępne różne możliwości obniżenia wysokości ponoszonych kosztów. Jednym z takich sposobów jest rządowy program Mój Prąd, w ramach którego możliwe jest uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków i złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku najpóźniej do 18 grudnia 2020 – poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące programu Mój Prąd.

Dla kogo jest przeznaczony program Mój Prąd?

Zgodnie z przyjętymi założeniami program Mój Prąd ma stanowić skuteczną pomoc finansową dla osób fizycznych, które zdecydowały się kupić i uruchomić własną mikroelektrownię słoneczną. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 50% łącznych kosztów inwestycji, ale w przeliczeniu na kwotę dotacja nie może być wyższa niż 5000 zł. Ponadto nie każda instalacja PV kwalifikuje się do dopłaty w ramach programu – o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie właściciele instalacji o mocy od 2 do 10 kW.

Co istotne, dofinansowywana instalacja może być wykorzystywana jedynie w celu wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby, a jej właścicielem musi być osoba fizyczna, która zawarła odpowiednią umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, czyli zakładem energetycznym. Umowa ta musi regulować kwestie dotyczące wprowadzania do ogólnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej produkowanej przez daną mikroinstalację fotowoltaiczną.

Dotacja przyznawana jest tylko właścicielom instalacji, które zostały sfinansowane (opłacone) i podłączone do sieci po 23.07.2019 r., czyli po uruchomieniu programu Mój Prąd, a sama dopłata nie jest opodatkowana podatkiem PIT.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT

Gdzie składa się wniosek?

Przed wybuchem pandemii koronawirusa złożenie wniosku o dopłatę w ramach programu Mój Prąd było możliwe zarówno w wersji papierowej, jak i drogą elektroniczną. Obecnie (od 31.03.2020 r.) ze względów bezpieczeństwa, wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal www.gov.pl. Wnioski składane w formie papierowej są automatycznie odrzucane.

Od 13 stycznia 2020 trwa nabór wniosków w ramach II tury programu Mój Prąd. Składanie dokumentów jest możliwe do 18 grudnia 2020, po tej dacie nabór zostanie zamknięty, o ile w puli dostępnych środków pozostaną jeszcze pieniądze na dopłaty. W przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w ramach programu nabór zostanie wstrzymany wcześniej.

Co trzeba przygotować?

Aby prawidłowo wypełnić e-wniosek o dofinansowanie z programu Mój Prąd, konieczne jest przygotowanie elektronicznych wersji wszystkich niezbędnych dokumentów. Zgodnie z bieżącymi wymaganiami są to:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej;
  • dowód opłacenia faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie;
  • wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej zaświadczenie, które potwierdza montaż licznika i zawiera numer Punktu Poboru Mocy, w którym licznik został zainstalowany;
  • w przypadku, gdy wniosek jest składany w imieniu innej osoby fizycznej, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem dla tego dokumentu;
  • jeżeli właściciel instalacji montował ją samodzielnie i posiada do tego odpowiednie kwalifikacje, konieczne jest również dołączenie oświadczenia o samodzielnym montażu instalacji fotowoltaicznej.

Niezbędne jest również przygotowanie loginu i hasła do profilu zaufanego. W przypadku, gdy osoba składająca wniosek jeszcze nie posiada takiego profilu, powinna go założyć na stronie www.pz.gov.pl

Jak wypełnić wniosek?

Aby wypełnić wniosek, konieczne jest zalogowanie się do portalu www.gov.pl (panel Mój GOV), po czym należy wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój Prąd”. Po kliknięciu w przycisk „złóż wniosek o dofinansowanie” trzeba zalogować się swoim profilem zaufanym lub e-dowodem, a następnie wypełnić wszystkie wymagane pola w elektronicznym dokumencie. Na podany we wniosku adres e-mail zostanie w późniejszym czasie przesłane potwierdzenie decyzji o akceptacji lub odrzuceniu wniosku.

Następnym krokiem jest dołączenie elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, po czym trzeba wypełniony wniosek podpisać profilem zaufanym albo e-dowodem i wysłać. Wszelkie informacje co do statusu złożonego wniosku będą przesyłane na wskazany w nim mail.

Należy pamiętać, że ze względu na dużą liczbę złożonych dotąd wniosków rozpatrywanie kolejnych trwa obecnie około 3 miesiące. Vosti spełnia wszelkie wymogi, które są niezbędne do otrzymania dofinansowania w ramach programu Mój Prąd – naszym Klientom pomagamy w załatwieniu koniecznych formalności związanych z wypełnieniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W razie ewentualnych pytań zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości!

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT