Rodzaj dachu, a instalacja fotowoltaiczna.

Rodzaj dachu, a instalacja fotowoltaiczna.

Inwestycja w instalację PV jest bez dwóch zdań opłacalna, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej – możliwość uzyskania niezależności od nieustannych podwyżek cen energii elektrycznej i produkcja prądu w ekologiczny, niezagrażający...
Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych.

Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych.

Efektywność produkcji energii elektrycznej przez przydomową mikroinstalację fotowoltaiczną zależy od wielu czynników. Ogromne znaczenie ma kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych względem kąta padania promieni słonecznych, ponieważ w przypadku...