Najczęściej zadawane pytania o instalacje fotowoltaiczne

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

PYTANIA OGÓLNE

1. Ile kosztuje pełna instalacja?

Na koszt instalacji składają się:

 • rodzaj użytych komponentów,
 • sposób montażu paneli, (instalacja naziemna a dachowa)
 • rodzaj dachu,
 • pokrycie dachowe

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami!

2. Ile wynosi okres zwrotu inwestycji w fotowoltaikę?

Okres zwrotu zależy od wielu elementów takich jak :

 • koszty instalacji,
 • spodziewany wzrost cen,
 • wielkość instalacji, i innych.

Realny okres zwrotu powinien wynieść 5-7 lat.

3. Ile wynosi czas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej?

Okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wynosi ponad 25 lat.

4. Czym jest falownik?

To urządzenie zamieniające prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne w prąd zmienny. Dodatkowo zabezpiecza on instalację oraz służy do pomiaru ilości wytwarzanej energii i monitorowania pracy całej instalacji fotowoltaicznej.

5. Czym jest mikroinstalacja?

To instalacja odnawialnego źródła energii o mocy nie większej niż 40kW przyłączona do sieci o napięciu niższym niż 110 kV (niskie lub średnie napięcie).

6. Czym jest licznik dwukierunkowy?

To licznik, zliczający zarówno ilość energii pobranej z sieci i oddanej do sieci. Za jego instalację odpowiedzialny zakład energetyczny.

7. Czy istnieje możliwość samodzielnego monitorowania danych dotyczących produkcji?

Tak, istnieje taka możliwość, bowiem falowniki wyposażone są w wyświetlacz oraz moduł umożliwiający lokalne oraz zdalne monitorowanie parametrów pracy falownika (np. produkcja dzienna, produkcja roczna, itp.)

8. Czy grad i silny wiatr zagrażają instalacji ?

Panele, które wykorzystujemy posiadają certyfikaty spełniające normy dotyczące odporności na gradobicie. Ponadto, nasze konstrukcje zabezpieczamy m.n. łącząc ze sobą wielu rzędów paneli, dzięki czemu zwiększa się ich wytrzymałość.

9. Ile wynosi waga instalacji?

Waga panelu wraz z konstrukcją wynosi ok. 20 kg/m2 (na dachu spadzistym).

10. Jak długo trwa montaż instalacji?

Szanujemy Twój czas, dlatego montaż zajmie zaledwie od jednego do dwóch dni.

11.Ile wynosi produkcja w pochmurny dzień?

W pochmurny dzień produkcja z paneli wynosi ok. 40% produkcji uzyskiwanej w dzień bezchmurny.

12. Jak wysoka jest produkcja energii zimą?

W okresie od października do marca instalacja fotowoltaiczna wytwarza ok. 30% energii wytwarzanej w skali roku.

FORMALNOŚCI

1. Podatek VAT a cena netto

Podatek VAT dla budynków mieszkalnych nie przekraczających powierzchni 300 m2 wynosi 8%. Natomiast dla budynków mieszkalnych, których powierzchnia przekracza 300m2 stosuje się dwie stawki: 8% oraz 23% (w proporcji określonej według metrażu).

2. Kto ponosi odpowiedzialność za koszty wymiany licznika?

Odpowiedzialność ponosi zakład energetyczny.

3. Czy zakład energetyczny może nie udzielić zgody na uruchomienie instalacji?

W przypadku, gdy instalacja została podłączona do sieci w sposób prawidłowy, a jej moc jest zgodna z warunkami przyłączenia, zakład energetyczna jest zobowiązany do wydania zgody na uruchomienie instalacji.

4. Czy potrzebuję pozwolenia na budowę lub innych decyzji administracyjnych?

Naziemne i dachowe instalacje fotowoltaicze nie przekraczające mocy 40kW nie wymagają pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych lub innych decyzji administracyjnych niezbędnych przy większych inwestycjach.

5. Jakie zmiany wprowadza ustawa o odnawialnych źródłach energii ?

Nowa ustawa o źródłach odnawialnych z dnia 1 lipca 2016 r., to szereg korzyści finansowych dla osób posiadających małe instalacje fotowoltaiczne. Daje możliwość rozliczenia się z zakładem energetycznym na zasadach net-meteringu (systemu opustów). To sposób opierający się na rozliczeniu za zakupy i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznej, a posiadaczem mikroinstalacji. Dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nie obejmując przedsiębiorców. Rozliczenie energii odbywa się tu na podstawie rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu).

Od 1 lipca właściciele instalacji do 10 kW korzystają z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Biorąc pod uwagę, że w większości przypadków odpowiednio dobrana instalacja może wytwarzać więcej energii niż wynosi przeciętne zapotrzebowanie użytkownika, rachunek za energię może spaść nawet o 90%.

Posiadacze mikroinstalacji rozliczający się na zasadach net-meteringu nie będę również ponosić kosztów opłat dystrybucyjnych – Ustawa o OZE zniosła opłaty dystrybucyjne dla prosumentów (osób fizycznych posiadających mikroinstalacje).

6. Czy Vosti zapewni mi serwis pogwarancyjny?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji przez 7 dni w tygodniu.

7. Jak wygląda proces uruchomienia instalacji?

Uruchomienie instalacji to bardzo prosty proces. Kończąc etap montażu, składamy zgłoszenie do Zakładu Energetycznego. W terminie 30 dni od daty jego zgłoszenia powinien nastąpić odbiór instalacji. Zakład energetyczny na własny koszt wymienia licznik energii na tzw. licznik dwukierunkowy, weryfikując poprawność podłączenia instalacji i wydając zgodę na jej uruchomienie. Jesteśmy z Tobą na tych wszystkich etapach: przygotowujemy dla Ciebie wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia instalacji oraz koordynujemy cały proces.

8. Czym jest net-metering i kogo dotyczy?

Net metering (system opustów), wprowadzony przepisami nowej ustawy o OZE to sposób rozliczania za zakup i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznym a posiadaczem mikroinstalacji. Dotyczy wyłącznie osób fizycznych i nie obejmuje przedsiębiorców. To sposób opierający się na rozliczeniu za zakupy i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznej, a posiadaczem mikroinstalacji. Dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nie obejmując przedsiębiorców. Rozliczenie energii odbywa się tu na podstawie rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu).

Właściciele instalacji do 10 kW od 1 lipca korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Nie ma opłaty dystrybucyjnej. W rachunku pozostają jednak opłaty stałe w kwocie ok 160 zł rocznie (m.in. opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa).

9. Czy za oddaną do sieci energię będzie pobierana opłata dystrybucyjna?

Nie, za oddaną do sieci energię nie będzie pobieranej opłaty.

10. Ile wynosi gwarancja na panele?

Gwarancja na panele wynosi:

  • 12 lat na wady materiałowe, gwarancja liniowa i skokowa na krzywą spadku mocy (spadek max 0,7 % rocznie; min. 90% mocy po 12 latach; min. 82% mocy po 25 latach) ,

Gwarancja na falownik wynosi:

  • Falownik Fronius – 7 lat (z możliwością przedłużenia do 15 lat);
  • Falownik Socomec – 5 lat;

Falownik SMA – 5 lat (z możliwością przedłużenia do 25 lat)

Gwarancja dotycząca montażu instalacji wynosi:

5 lat.

11. Czy wymagane są okresowe przeglądy?

Okresy przeglądowe nie są wymagane, instalacja nie wymaga także konserwacji.

PYTANIA TECHNICZNE

1. Czy odległość paneli od falownika wpływa na wielkość strat w produkowanej energii elektrycznej?

Nie, nie wpływa. Straty, które wynikają z dużej odległości pomiędzy panelami, a falownikiem są wyrównywane przez zwiększenie przekroju zastosowanych kabli. Zazwyczaj używane są kable o przekroju 4 mm lub 6 mm.

2. W jakim miejscu instalacja podłączana jest do sieci?

Podłączając falownik wybieramy miejsce, w którym znajduje się domowa skrzynka rozdzielcza. Może się ono znajdować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

3. Z jakich elementów składa sią instalacja?

W skład instalacji wchodzą:

   • Falownik zmieniający prąd stały wytwarzany przez panele w prąd zmienny
   • Okablowanie po stronie prądu stałego (pomiędzy panelami a falownikiem)
   • Okablowanie po stronie pądu zmiennego (pomiędzy falownikiem a skrzynką rozdzielczą)
   • Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwpożarowe i odgromowe
   • Wyłącznik główny instalacji
4. Czy panele można podłączyć do instalacji trójfazowej?

Tak, na rynku dostępne są falowniki przystosowane do pracy w ramach instalacji trójfazowej.

5. W jaki sposób zabezpiecza się instalację?

Falowniki, których używamy w naszych instalacjach, posiadają wbudowane zabezpieczenia elektryczne spełniające odpowiednie normy budowlane. Dodatkowo, przy falowniku instalujemy także zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwpożarowe oraz zabezpieczenie odgromowe.

6. Czy zacienienie wpływa na wielkość produkcji?

Montując panele, układamy je tak, aby straty produkcji wynikające z ewentualnego zacienienia były jak najmniejsze. W starszych typach paneli zacienienie choćby jednego modułu powodowało spadek produkcji całego panelu do zera. Obecnie stosujemy tzw. diody bocznikujące, dzięki czemu w sytuacji zacienienia jednego modułu produkcja całego stringu spada o tylko o 1/3.

7. Ile wynosi najlepszy kąt nachylenia dachu?

W Polsce najkorzystniejsze nachylenie dachu wynosi 35 stopni. Na dachach płaskich lub o innym spadku, panele układane są na stelażach korygujących ich nachylenie.

8. Jaki jest najlepszy kierunek ułożenia paneli fotowoltaicznych?

Najkorzystniejszym kierunkiem jest południe. Warto jednak podkreślić, że istalacje z ułożeniem panelu w układzie wschód-zachód osiągając roczną produkcję mniejszą o zaledwie 10%.

9. Czy każdy rodzaj pokrycia dachowego umożliwia instalację?

Montaż paneli pv możliwy jest praktycznie na każdym dachu (dachy płaskie, dachy spadziste). W Polsce panele najczęściej montuje się na następujących pokryciach: blachodachówka, dachówka ceramiczna, blacha trapezowa, gont bitumiczny, papą. Dodatkowej konsultacji wymaga jedynie montaż na eternicie.

10. Czy montaż paneli powoduje uszkodzenie dachu?

Nie, konstrukcje są instalowane w taki sposób, aby wykluczyć jakiekolwiek nieszczelności dachu. Dodatkowo, każda usługa montażu objęta jest gwarancją.

11. Czy panele trzeba zimą odśnieżać?

Instalacja samoistnie doprowadza do zsunięcia się śniegu w wyniku nagrzewania się paneli. Nieumiejętne odśnieżanie paneli może doprowadzić do ich uszkodzenia.

12. Czy panele fotowoltaiczne tracą z wiekiem wydajność?

Utrata wydajności paneli wynosi jest bardzo niska ok. 0,5% – 0,7% rocznie.

ZAMÓW AUDYT

Umów się na bezpłatny audyt w Twoim domu.

Oddzwonimy do Ciebie.