Schemat instalacji fotowoltaicznej

Schemat instalacji fotowoltaicznej

Dla każdej inwestycji opracowuje się indywidualny projekt instalacji fotowoltaicznej. Podczas jego opracowywania trzeba wykonać następujące kroki: określenie powierzchni na której znaleźć miałyby się panele fotowoltaiczne, wybór podzespołów i ich wzajemne...
Opłacalność paneli fotowoltaicznych

Opłacalność paneli fotowoltaicznych

Elektrownie fotowoltaiczne cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród Polaków. To innowacyjne i proekologiczne rozwiązanie kwestii energii elektrycznej dla domu. Czy fotowoltaika się opłaca? Jakie są koszty instalacji fotowoltaicznej? Jak szybko zwraca...
Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym

Nowoczesne gospodarstwo rolne jest zmechanizowane i zużywa znaczne ilości energii elektrycznej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę energię pozyskiwać z OZE – odnawialnych źródeł energii. Panele fotowoltaiczne dają możliwość produkcji...
Budowa i zasada działania ogniwa fotowoltaicznego

Budowa i zasada działania ogniwa fotowoltaicznego

Fotowoltaika to dziedzina nauki zajmująca się zagadnieniem przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną. Ta niezwykła przemiana możliwa jest dzięki zjawisku fotowoltaicznemu (nazywanemu również efektem fotowoltaicznym), które po raz pierwszy...